KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV. KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN MÁSODIK RÉSZ 1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

Teljes szövegű keresés

KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV.
KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN
MÁSODIK RÉSZ
1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

 

301. Debrecen, 1849 február 23. Kossuth levele Dembinskihez: ismételten döntő ütközet megvívására ösztönzi. 302. Debrecen, 1849 február 23. Kossuth utasításai Luzsénszky Pál kormánybiztosnak a Görgey seregében mutatkozó rossz szellemmel,… 303. Debrecen, 1849 február 23. Kossuth utasítja Csányi Lászlót, hogy a Brassó körül állítólag feltünt cári csapatok ügyében kérj… 304. Debrecen, 1849 február 23. Kossuth utasításai Hatvani Imrének szabadcsapata felszerelésével és elindításával kapcsolatban. 305. Debrecen, 1849 február 23. Kossuth válasza Repeczky Ferenc kormánybiztosnak, a sereg részére történő élelmiszervásárlásokkal… 306. Debrecen, 1849 február 23. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 23-árol. 307. Debrecen, 1849 február 24. Kossuth fontosabb rendelkezései február 24-éről. 308. Debrecen, 1849 február 25. Kossuth és az OHB fontosabb intézkedései február 25-éről. 309. Tiszafüred, 1849 február 26. Kossuth utasítása Boczkó Dániel aradi kormánybiztosnak a február 8-i aradi ütközettel kapcsolat… 310. Debrecen, 1849 február 26. Az OHB fontosabb intézkedései február 26-áról. 311. Poroszló, 1849 február 27. Kossuth tudósítja a Honvédelmi Bizottmányt a kápolnai csata első napjáról. 312. Poroszló, 1849 február 27. Kossuth levele Szemeréhez a kápolnai csata alatt Poroszlóról. 313. Poroszló, 1849 február 27. Kossuth felszólítása Alsó- és Felsőmecenzéf lakóihoz: küldjenek munkásokat a tiszafüredi sáncok e… 314. Debrecen, 1849 február 27. Az OHB fontosabb intézkedései február 27-éről. 315. Debrecen, 1849 február 28. Kossuth tudósítása a kápolnai csatáról. 316. Debrecen, 1849 február 28. Az OHB fontosabb intézkedései február 28-áról. 317. Debrecen, 1849 március 1. Kossuth beszámolója a képviselőház előtt a háromnapos kápolnai csatáról. 318. Debrecen, 1849 március 1. Kossuth utasítása a hadügyminisztériumhoz az előléptetéseknél szem előtt tartandó elvekről. 319. Debrecen, 1849 március 1. Kossuth fontosabb rendeletei a hadügyminiszteriumhoz március 1-éről. 320. Debrecen, 1849 március 1. Kossuth és az OHB egyéb fontosabb intézkedései március 7-éről. 321. Debrecen, 1849 március 2. Kossuth levele Dembinskinek a kápolnai csatáról és a gyors támadó hadműveletek feltétlen szükséges… 322. Debrecen, 1849 március 2. Kossuth levele Szemeréhez a kápolnai csatát követő visszavonulásról és a támadó hadműveletek terve… 323. Debrecen, 1849 március 2. Kossuth levele Csányi Lászlónak Erdély helyzetéről, a kápolnai csatáról, Bem telepítési tervéről é… 324. Debrecen, 1849 március 2. A pénzügyminisztérium előterjeszti az állami alkalmazottak napidíjaira vonatkozó, az OHB előzetes … 325. Debrecen, 1849 március 2. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései március 2-áról. 326. Debrecen, 1849. március 2. Mészáros hadügyminiszter az Országos Honvédelmi Bizottmány utasítására közzéteszi a Magyar Katona… 327. Debrecen, 1849 március 3. Kossuth és az OHB fontosabb intézkedései március 3-áról. 328. Debrecen, 1849 március 4. Kossuth utasításai a komáromi haditanácsnak és Puky Miklós kormánybiztosnak. 329. Debrecen, 1849 március 4. Az OHB egyéb fontosabb intézkedései* március 4-éről. 330. Tiszafüred, 1849 március 5. Kossuth tudósítása a Honvédelmi Bizottmánynak a hadsereg vezérlete körüli bonyodalmakról és a se… 331. Tiszafüred, 1849 március 5. Kossuth rábizzá Görgeyre a tiszai seregek fővezérletét. 332. Tiszafüred, 1849 március 5. Kossuth utasítása Eötvös Tamás ungi kormánybiztosnak: a megyéjében fellelhető zabkészleteket kül… 333. Debrecen, 1849 március 5. Az OHB fontosabb intézkedései március 5-éről. 334. Debrecen, 1849 március 6. Kossuth közleménye a szolnoki győzelemről. 335. Debrecen, 1849 március 6. Kossuth levele Szemeréhez Dembinski újabb igényeiről, a szolnoki győzelem kihasználásáról és a ser… 336. Debrecen, 1849 március 6. Az OHB utasításai a nagyváradi fegyvergyár igazgatóságának Rombauer Tivadar igazgató két jelentésé… 337. Debrecen, 1849 március 6. Az OHB egyéb fontosabb intézkedései márc. 6-áról. 338. Debrecen, 1849 március 7. Kossuth újabb közleménye a március 5-i szolnoki győzelemről. 339. Debrecen, 1849 március 7. Kossuth levele Vécseynek a szolnoki győzelemről és a Vécsey-Damjanics viszályról: 340. Debrecen, 1849 március 7. Kossuth utasítása a hadügyminisztériumnak, a tiszafüredi térparancsnokság rossz munkájáról. 341. Debrecen, 1849 március 8. Kossuth kiáltványa a honvédsereghez a felszabadító hadjárat kezdetekor a célkitűzésekről, a hadser… 342. Debrecen, 1849 március 8. Kossuth részletesen beszámol Bemnek az elmult hetek eseményeiről és közli vele, hogy megkapta a má… 343. Debrecen, 1849 március 8. Kossuth a katonai érdemrend második osztályát adományozza Bem tábornoknak. 344. Debrecen, 1849 március 8. Az OHB fontosabb rendeletei március 8-áról. 345. Debrecen, 1849 március 9. Kossuth beszámolója a képviselőház előtt a tiszafüredi tanácskozásokról, a hadsereg vezetésében tö… 346. Debrecen, 1849 március 9. Kossuth levele Görgeyhez az országgyűlés határozatairól és Vetter fővezérségéről. 347. Debrecen, 1849 március 9. Kossuth levele Klapkához Görgey, Damjanics és Vetter vezéri kinevezéséről. 348. Debrecen, 1849 március 9. Kossuth levele Szemeréhez a seregvezérlet körüli döntésekről és Görgeyvel való találkozásáról. 349. Debrecen, 1849 március 9. Kossuth javaslata a hadügyminisztériumnak Vécsey, Klapka és Nagy Sándor József kitüntetésére. 350. Debrecen, 1849 március 9. Kossuth utasítása Perczel Mór tábornoknak, Gaál Miklós tábornok aradi parancsnoknak, Hadik Gusztáv… 351. Debrecen, 1849 március 9. Kossuth és az OHB egyéb fontosabb intézkedései március 9-éről. 352. Debrecen, 1849 március 9. Mészáros Lázár hadügyminiszter közli az OHB rendelétéből a Magyar Katonai Érdemrend második osztál… 353. Debrecen, 1849 március 10. Kossuth levele Batthyány Kázmér délvidéki országos biztoshoz a szerbekkel való megbékélésről, Per… 354. Debrecen, 1849 március 10. Kossuth levele Csányi László erdélyi országos biztoshoz a fővezérség kérdésének megoldásáról, val… 355. Debrecen, 1849 március 10. Kossuth megbizza Csányi Lászlót, hogy a kormány nevében adja át a Katonai Érdemrend középkeresztj… 356. Debrecen, 1849 március 10. A Honvédelmi Bizottmány intézkedése a napisajtó katonai tárgyú közléseinek előzetes vizsgálata és… 357. Debrecen, 1849 március 10. Kossuth rendelkezései Guyon Richard ezredes komáromi várparancsnoki kinevezésével kapcsolatban. 358. Debrecen, 1849 március 10. Kossuth és az OHB rendeletei a hadügyminisztériumhoz márc. 10-éről. 359. Az OHB egyéb fontosabb intézkedései március 10-éről. 360. Debrecen, 1849 március 11. A Honvédelmi Bizottmány felhívása: jelentkezzenek, akik hadtörténetírói hivatásra alkalmasnak érz… 361. Debrecen, 1849 március 11. Az OHB rendeletei a hadügyminisztériumhoz március 11-éről. 362. Debrecen, 1849 március 11. Kossuth és az OHB egyéb fontosabb intézkedései március 11-éről. 363. Debrecen, 1849 március 12. Kossuth megdorgálja Dembinskit előző napi indulatos viselkedéséért és felszólítja, hogy adjon be … 364. Debrecen, 1849 március 12. Nyáry Pál utasítása Pétery Mátyás hadügyminiszteri osztályfőnöknek, a Görgey által igényelt ruház… 365. Debrecen, 1849 március 12. A Honvédelmi Bizottmány egyéb fontosabb intézkedései március 12-éről. 366. Debrecen, 1849 március 13. Az OHB közleménye az 1848 márciusi forradalom első évfordulójának megünnepléséről. 367. Törökszentmiklós-Debrecen 1849 március 13. Kossuth és a Honvédelmi Bizottmány egyéb fontosabb intézkedései március 13-áról. 368. Törökszentmiklós, 1849 március 14. Kossuth utasítása a hadügyminisztériumhoz a Nemegyey Bódog őrnagy elleni haditörvényszéki… 369. Törökszentmiklós, 1849 március 14. Kossuth levele Batthyány Kázmér délvidéki országos biztosnak Spelletich Bódog segédkormán… 370. Törökszentmiklós, 1849 március 14. Kossuth utasítása a pénzügyminisztériumnak, a felállítandó hevesi önkéntes lovascsapat kö… 371. Törökszentmiklós, 1849 március 14. Kossuth levele feleségéhez a táborba vezető útjáról. 372. Debrecen, 1849 március 14. Az OHB válasza a hadügyminisztériumnak a hadifoglyok fizetéséről és a velük való bánásmódról. 373. Debrecen, 1849 március 14. Az OHB jóváhagyja az igazságügyminisztérium kegyelmi intézkedését az orosházi parasztmozgalmak el… 374. Törökszentmiklós, 1849 március 15. Kossuth levele feleségéhez a táborból, március 15-e megünnepléséről. 375. Törökszentmiklós, 1849 március 15. Kossuth fontosabb intézkedései márc. 15-éről. 376. Debrecen, 1849 március 15. A Honvédelmi Bizottmány dorgáló leirata Debrecen városához a katonai fuvarok ügyében. 377. Debrecen, 1849 március 15. Az OHB válasza Lahner tábornoknak a lőszerkészítés nehézségeivel kapcsolatban. 378. Tiszaföldvár, 1849 március 16. Kossuth levele Mészáros hadügyminiszternek katonai tervekről és Farkassányi Sámuel alkalmazás… 379. Cibakháza, 1849 március 16. Kossuth levele feleségéhez a cibakházi főhadiszállásról a seregek elindulásáról. 380. Cibakháza, 1849 március 16. Vukovics Sebő országos biztos utasítása Kossuth nevében Repeczky Ferenc hevesi kormánybiztoshoz … 381. Debrecen, 1849 marcius 16. Az OHB híradása Szeben bevételéről. 382. Debrecen, 1849. március 16. Az OHB történeti jegyzőket nevez ki az egyes hadtestekhez a függetlenségi háború történeti adata… 383. Debrecen, 1849 március 16. Az OHB egyéb fontosabb intézkedései március 16-áról. 384. Cibakháza, 1849 március 17. Kossuth szózata Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, Abony, Szolnok és Kiskunfélegyháza városok lakóiho… 385. Cibakháza, 1849 március 17. Kossuth levele Batthyány Kázmérnak a meginduló hadműveletekről, a népfelkelés szükségességéről é… 386. Cibakháza, 1849 március 17. Kossuth utasításai Bemnek Nagyszeben elfoglalása után, a szászokkal szemben tanúsítandó magatart… 387. Cibakháza, 1849 március 17. Kossuth kísérősorai Csányihoz a Bemnek írt előbbi levéllel kapcsolatban. 388. Cibakháza, 1849 március 17. Kossuth tudósítása Görgeyhez Bem nagyszebeni győzelméről és a cibakházi átkelésről. 389. Debrecen, 1849 március 17. Nyáry Pál levele Kossuthnak Bem telepítési tervéről. 390. Debrecen, 1849 március 17. Nyáry Pál levele Csányinak a magyar ügy esélyeiről és a Csányi által felvetett kérdésekről. 391. Debrecen, 1849 március 17. Az OHB egyéb fontosabb intézkedései március 17-éről. 392. Cibakháza, 1849 március 18. Kossuth tudósítása a Honvédelmi Bizottmánynak a táborból, beszámolója a szászokkal kapcsolatos r… 393. Debrecen, 1849 március 18. Az OHB utasításai Varga Imre élelmezési kormánybiztoshoz, az előfogatok szervezettebb és gazdaság… 394. Cibakháza, 1849 március 18. Kossuth Guyon Richárd ezredest tábornokká nevezi ki. 395. Debrecen, 1849 március 18. A Honvédelmi Bizottmány egyéb fontosabb intézkedései március 18-áról. 396. Cibakháza, 1849 március 19. Kossuth megbízólevele Noszlopy Gáspár részére a somogymegyei népfelkelés megszervezésére és vezé… 397. Törökszentmiklós, 1849 március 19. Kossuth utasítása a pénzügyminisztériumnak a hadsereg pénzszükségletének rendszeres folyó… 398. Törökszentmiklós, 1849 március 19. Kossuth levele feleségéhez a tábori életről és a várható ütközet időpontjáról. 399. Debrecen, 1849 március 19. A Honvédelmi Bizottmány utasítása Drágos János kormánybiztoshoz Rácz Geraszim aradi görögkeleti p… 400. Debrecen, 1849 március 19. A Honvédelmi Bizottmány egyéb fontosabb intézkedései március 19-éről.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT