b) Intézkedés Nyáryhoz a Klapka által igényelt köpenyek és a lovasság felszerelése ügyében:

Teljes szövegű keresés

b) Intézkedés Nyáryhoz a Klapka által igényelt köpenyek és a lovasság felszerelése ügyében:
A Don Miguel zászlóalj számára Tokajba 500 köpönyeget kelletvén küldenem, Goldner kereskedőnél 400 egynéhány meg van véve, a többi iránt tessék rendelkezni, hogy még ma elküldhessem, Goldnernél gombok és durva posztó nagyobb mennyiségben levén kapható, ezek megszerzése iránt is intézkedjék bizottmányi tag Ur.
A huszár ezredek tartalék századainál lesz összesen mintegy 6–7000 újoncz, ló is van 2–3000 s egyik zabla, másik kengyelvas, harmadik más aprólék miatt nem tétethetik activitásba. Én akkint rendelkezem, hogy akinek lova van, ujoncza nincs, ahoz újonczok s viszont áttétessenek, hanem kérem bizottmányi tag urat, hogy a többi felszerelési aprólékok lehető beszerzése iránt minden lehetőt elkövetni méltóztassék.
A német cavalleria mind ollyan pokróczot használ, minőt az ujonczok itt nyakukban hordanak, csakhogy vászonnal van megbélelve. Ezt nekünk is a szerint kellene alkalmaznunk. Minő nyugodalmat adna, ha cavalleriánk rögtön egy pár ezerrel szaporíttathatnék.
Kossuth s. k. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 444
Ered. tiszt. O. Lt. Hadügymin. 1849: 3431.
A tisztázaton Nyári Pál hátirata:
Utasíttatik Péteri tanácsos úr, hogy a Don Miguel ezred számára a kívánt 500 köpönyeget azonnal indíttassa útnak. Egyéb iránt a mi jelen iratban érdeklett többi, leginkább a lovasságot érdeklő készleteket illeti, igyekezzék tanácsos úr mai utasításom nyomán is azok beszerzésében munkás lenni.
Hadügyminisztériumi feljegyzés: Az első az 500 köp. illetőleg 15. I. 1849 megtörtént, a második folyton folytatandó.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT