a) Válasz Klapka ezredes* három tudósítására, hadfelszerelési és szervezési kérdésekről:

Teljes szövegű keresés

a) Válasz Klapka ezredes* három tudósítására, hadfelszerelési és szervezési kérdésekről:
Klapka kinevezésére a miskolci sereg parancsnokává a 43/b. sz. aktát, 73. l.
Midőn a honvédelmi bizottmány önnek három tudósítását vévén, azokra sietve kíván felelni, mindenek előtt figyelmezteti önt arra, hogy a felsőmagyarországi táborhoz Szemere Bertalan, ki egyszersmind a honvédelmi bizottmány tagja, van kormánybiztosul kinevezve. Legczélszerűbb tehát, ha Ön az élelmezési és raktáralakítási ügyben – ha ez eddig netalán feledékenységből nem történt volna, – egyenesen hozzá folyamodik, kinek tiszte és kötelessége erről gondoskodni, s ki azt igen szivesen meg is teendi. Igen óhajtaná a honvédelmi bizottmány, ha Ön Szemere Bertalan úrral a legjobb egyetértéssel mielőbb érintkezésbe jőne, s így kívánatai közvetlen teljesednének.
Egyébiránt mind az élelmezésre, mind a raktárakra nézve már az intézkedések megkezdettek.
Mi önnek azon óhajtását illeti, hogy innen mielőbb két hadedzett zászlóalj s egy üteg álgyu küldessenek, a honvédelmi bizottmány önnek saját emlékezetére hivatkozik, hogy itt mennyi erő van és mi az, amit tenni és nem tenni lehet. Ügyekezni fog a honvédelmi bizottmány egy batteriát felszereltetni, de jelenben e batteriát s a kívánt két zászlóaljat küldeni tehetségemben nem áll.
A kívánt 500 köpeny megküldésére a rendeletek már megtétettek s azok indulnak.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 463.
Klapka három tudósítása közül csak az utolsó, Tokajban jan. 14-én kelt levél van mellékelve, melyben kéri a Don Miguel-zászlóalj részére Tiszafüredre vagy Debrecenbe szállított 500 köpönyeg mielőbbi Tokajba küldését. Az első, amely jan. 13-án kelt és 420 sz., a második, amely jan. 14-én kelt és 462. sz. alatt van iktatva, hiányzik az OHB iratai közül.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT