d) Katona Miklós őrnagy megbizatása a horvát foglyok összeírására:

Teljes szövegű keresés

d) Katona Miklós őrnagy megbizatása a horvát foglyok összeírására:
Őrnagy úrnak ezennel kötelességévé tétetik, hogy azokban a helységekben, hol horvát foglyok vannak, haladéktalan megjelenvén, mindazokat a foglyokat, kik hadi szolgálatra alkalmasok, a besorozás végett, valamint azokat is, kik erre képtelenek, elbocsáttatások eszközlésére külön összeírja, s a jegyzéket mentől előbb a honvédelmi bizottmányhoz beadja,* tudósíttatván, hogy a Debreczen Tiszafüredi vonalon Papp Pál képviselő s kormánybiztos van e czélra kiküldve;* itt helyben pedig a térparancsnokság intézkedik, őrnagy úr tehát a többi helyekre, hol foglyok vannak, s mellyekről Nyári Pál bizottmányi tag úrtól tudomást szerezhet – intézze.
A horvát foglyokkal kapcsolatos korábbi intézkedéseket l. 46/c. sz. alatt, 79. s köv. l.
Papp Pál megbizatására l. a 61/j. sz. aktát, 108. l.
Fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével.
O. Lt. OHB 1849: 355.
Mellette utasítás fogalmazványa a pénzügyminisztériumhoz, hogy a költségekre utaljon ki Katonának 2000 forintot. Katona jan. 19-i jelentésében számolt be a megbizatás teljesítéséről: osztályozta a horvát foglyokat, 745 foglyot Nagyváradra küldött, ezek közül 278 alkalmas hadszolgálatra, 467 hazabocsátható. (A jelentést a mellékelt névsorral l. O. Lt. Hadügymin. igazságyügyi oszt. 245/g.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT