b) Szabolcs megyének, nemzetőrök helyett mozgó lovascsapat felállításáról:

Teljes szövegű keresés

b) Szabolcs megyének, nemzetőrök helyett mozgó lovascsapat felállításáról:
Szabolcs megye kormányzó bizottsága január 3-án kelt felterjesztésében azt kérte a Bizottmánytól, hogy bizonyos feltételek betartása mellett a gyakran váltott nemzetőrök helyett mozgó lovascsapatot állíthasson ki, amelynek a létszámát a Bizottmány határozza meg. Kossuth válasza:
A megye kormányzó bizottmányának folyó hó 3-áról kelt hivatalos levelére, mellyben rövid időre alkalmazott, gyakorta felváltott s nagy részben családi gondokkal terhelt egyénekből álló nemzetőrei helyett egy mozgó sereget ajánl úgy felállítani, hogy azután a nemzetőrök, népfelkelés esetét kivéve, a megye határain kívül ne alkalmaztassanak, kérvén meghatároztatni a honvédelmi bizottmány által, számszerint hány illy mozgó nemzetőrt fog a bizottmány megelégelni?
Ezennel válaszolom:
A honvédelmi bizottmány kedvesen vette a megye közönségének azon lelkes készségét, miszerint a haza jelen vészes perczeiben mozgó nemzetőrséget határozott felállítani, s méltánylattal helyeselvén ebbeli intézkedését, kijelenti, hogy a megye részéről 2000 főnyi nemzetőrséggel beéri, de melly csapatnak legnagyobb részét lovasokban, kívánja kiállítani, – biztosíttatván a megye közönsége, hogy többi nemzetőrei a népfelkelés esetét kivéve a megye határain kívül alkalmaztatni nem fognak.
Ami az álladalom által kölcsönzött pénzből vett fegyvereknek a kormány rendeltetése alá bocsátását illeti, a megyének ezen ajánlata köszönettel vétetvén, azok árának az álladalomtól felvett öszveg lerovásába leendő betudását a honvédelmi bizottmány hasonlókép helyesli.
Végre az egyen polgároktól beszedett fegyvereknek becs szerinti értéke a megye részére ezennel biztosíttatván, ezek annak idejében a mozgó nemzetőrség közt kiosztandók lesznek.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 199.
Mellette Szabolcs megye kormányzó bizottságának jan. 3-án kelt felterjesztése, és egy másik, hasonló tartalmú, némileg rövidebb válasz fogalmazványa ugyanerre a felterjesztésre. Érdekessége, hogy mindkettő el van látva Kossuth kézjegyével és mindkettőre rá van vezetve, hogy elküldetett, az utóbbi jan. 14-én.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT