516. Debrecen, 1849 április 11. Az OHB utasítása Illésy János jászkun kormánybiztosnak Pethes Mihály jász kapitány árulásának kiv…

Teljes szövegű keresés

516.
Debrecen, 1849 április 11.
Az OHB utasítása Illésy János jászkun kormánybiztosnak Pethes Mihály jász kapitány árulásának kivizsgálására.
Pethes Mihály jász kapitány, többrendű feladások után érdemes levén tetteinek legszigorubb megvisgálására,* jelen rendelet vételével oda utasíttatik kormánybiztos úr, miként a nevezettet haladéktalanul elfogatván, az általa elkövetett honárulásra vonatkozó körülményeket felderíteni, s őt biztos őrizet alatt a Nagykállóban székelő rögtönítélő vegyes bíróság eleibe állítatni szoros kötelességének ismerje.
Az ügy elindítója Repeczky ápr. 6-i jelentése volt, mellyel megküldött az OHB-nak néhány Pethes által Babarczyhoz és Szentkirályihoz intézett levelet.
Nevezett Pethes Mihály irányában, a honvédelmi bizottmány is bír némely adatokat, mellyek a felette bíráskodó törvényszékkel szinte tudatandók lesznek.
Az OHB 1849: 5434. sz. ered. fogalm. O. Lt. Igazságügymin.
1849. Álladalmi ügyészségi iratok. 785. rakt. sz.
Illésy kormánybiztos lefolytatta a vizsgálatot és ápr. 30-án megküldte 17 bizonyító melléklettel felszerelt jelentését a nagykállói rögtönitélő bíróságnak. A jelentés szerint Pethes Babarczy császári biztos rendeletére febr. 8-án bement Pestre, ott az ellenséghez szökött Szentkirályival a kerület nevében hivatalosan tárgyalt, majd kihirdette s megküldötte a jász községeknek Windischgrätz proklamációit, azután a Szolnokon szállásolt ellenséges hadsereg élelmezési biztosának rendeletére a jász községeket szénának, szalmának Szolnokra szállítására kötelezte. 400 napszámost, 50 faragó embert, 60 kocsit szintén az ellenség szolgálatára Szolnokra rendelt sáncásások céljából. Kihirdette s megtartani rendelte Windischgrätz rendeleteit a magyar bankjegyekről. Az ellenség számára ismételten zabot, szénát rendelt. (Illésy jelentése és az említett mellékletek ugyancsak a fenti szám alatt vannak.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT