515. Debrecen, 1849 április 11. Az OHB elismerő irata Perczelhez a szenttamási római sáncok elfoglalásáért.

Teljes szövegű keresés

515.
Debrecen, 1849 április 11.
Az OHB elismerő irata Perczelhez a szenttamási római sáncok elfoglalásáért.
Szenttamás dicsőséges bevétele s a római sánczokbai diadalmas betörés olly tények, mik örök ragyogású bizonyságai lesznek Tábornok Úr ifjú erejének, katonai kitűnő jelességének s fáradatlan hazafiságának.* Minél régiebb vala az aggodalom, mellyel minden hű magyar e vészpontokra gondolt, minél sikeretlenebbnek látszék az összes nemzet odairányzott diadalvágya, mentül kevésbé éreztetheté a nemzet, annyi erőfeszítés daczára is, időssé vált keserűségét s igazságos haragját ez első lázadófészkek ellenében, honnan a közös új szabadág tündérszerű napjaira fojtó köd és maró füst szállott – annál meglepőbb, annál magasztosabb az egész nemzet hű fiainak öröme azon elevenítő hirvétel fölött, miszerint Tábornok Úr vitézsége által a haza új korszakának legrégiebb keserűsége és aggodalma kiengesztelve, egyik legepedettebb diadalvágya teljesedve, s hosszan forralt igazságos haragja kellő mértékben kitöltve lőn...
Perczel ápr. 8-án kelt jelentése hiányzik a fogalmazvány mellől.
És ezen magasztos érzelmekkel egyezőleg nem késik a honvédelmi bizottmány kinyilatkoztatni: miként Tábornok Úr magát a haza hálájára érdemessé tette s miként a haza Tábornok Úr és vitéz serege dicsőséges fáradalmait, méltólag megjutalmazni édes kötelességének ismerendi.
Szíveskedjék Tábornok Úr részletes tudósításait, mellyben név szerint meg legyenek nevezve a magokat kitüntetett egyének – a honvédelmi bizottmányhoz mielébb megküldeni, hogy azon derék egyének, érdemeik aránya szerint különböző jutalmakban részesíttethessenek.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 5456.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT