e) Matabovszky Ferdinánd törzsorvosnak, a gyöngyösi katonai kórház állapotáról:

Teljes szövegű keresés

e) Matabovszky Ferdinánd törzsorvosnak, a gyöngyösi katonai kórház állapotáról:
Majdnem minden alkalommal fájdalmas bosszankodással kellett tapasztalnom, hegy a törzsorvosoknak a kórházak jó állapotban léte, a betegek czélszerű ápolása, szóval az egészségügyi kezelésnek a kiszabott kötelességek szerinti vezetése iránt előttem szóval vagy írásban tett biztosítások csupán puszta szó vagy papirosra írt betű maradtak.
Kérdezősködéseimre és tudakozódásaimra örökös feleletül kaptam, hogy nyugodt lehetek; s hogy minden rendben van s ha aztán ennszemeimmel akartam meggyőződni, vagy más oldalróli jelentéseket olvastam, mindent és mindenütt a legnagyobb rendetlenséget találtam.
Igy van most, s pedig van azért, mert törzsorvos urak megírják, hogy itt, vagy amott 120 emberre kórházat kell állítani s ezzel aztán eleget vélve tenni, tovább mennek és semminek utána nem néznek.
Önnek ilyszerű rendelkezésébül következett az, hogy a gyöngyösi kórház is a legnagyobb rendetlenségben volt, s ha most már nincsen, azt nem Önnek, de más által tett erélyes intézkedéseknek köszönhetni.
Ennélfogva meghagyom és szoros kötelességévé teszem törzsorvos úrnak, hogy ezutánra a puszta írással meg nem elégedve egy helyrül addig el netávozzék, míg a létező vagy felállítandó kórházat a körülményekhez képest becsületes állapotba nem helyheztette s betegeinek gyöngéd és gondos ápolásárul nem gondoskodott.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 4229.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT