c) Utasítás a hadügyminisztériumnak a Horváth őrnagy által javasolt előléptetések végrehajtására:

Teljes szövegű keresés

c) Utasítás a hadügyminisztériumnak a Horváth őrnagy által javasolt előléptetések végrehajtására:
Horváth Pál a nógrádi honvéd zászlóaljbeli őrnagy s sereg parancsnok Malek tüzéralhadnagyot főhadnaggyá és tüzérparancsnokká, Záborszky nemzetőri tüzér alhadnagyot pedig honvéd tüzéri alhadnagyul nevezvén ki a csatatéren, ezek a honvédelmi bizottmány által ezennel megerősíttetvén, Német Jósef főhadnagy és segédtiszt pedig szinte azon őrnagy ajánlatára számfeletti századosul ezennel kineveztetvén erről a hadügyministérium a kinevezési oklevelek kiadása s a hivatalos lapbani közhírré tétel végett ezennel értesíttetik; azon megjegyzéssel, hogy a fentebb megnevezett két tiszt kinevezésük napjától, Németh Jósef pedig f. hó 1-étől lépend be rangja és illetményei élvezetébe.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 175.
Ered. tiszt. O. Lt. Hadügymin. 1849: 206. 883. rakt. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT