196. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth válasza Oroszhegyi Józsa felterjesztésére, amelyben szabadcsapatának lovakkal való ellátás…

Teljes szövegű keresés

196.
Debrecen, 1849 február 8.
Kossuth válasza Oroszhegyi Józsa felterjesztésére, amelyben szabadcsapatának lovakkal való ellátását kérte.
Oroszhegyi Józsa a »pesti szabad portyázó csapata parancsnoka Eszláron, febr. 2-án kelt jelentésében beszámolt csapata részvételéről a Tokaj körüli sikeres hadműveletekben és keserűen panaszkodott a tehetetlen hadvezetésre, amely a sikereket nem tudta felhasználni az ellenség megsemmisítésére. Végül azt kérte, hogy »ha a szabolcsi és lengyel csapatot a státus lovakkal látja el«, tegye ezt az ő csapatával is, mert különben az egész tisztikar lemond. Kossuth válasza:
Ön f. hó 2-án kelt felterjesztésében portyázó csapatának az álladalom általi lovakkal leendő ellátását azon okból kérte, minthogy állítólag a hasonló minőségű szabolcsi és lengyel csapatok is az álladalomtól kaptak lovat. Ez azonban nem áll, mert noha a szabolcsi guerilla-had számára a lóvásárlás megkezdetett volt, mihelyt arról értesültem, azonnal betiltottam;* mert ha lovakat s ló felszerelést kell venni, úgy 4 évig szolgáló huszárok kiállítása sokkal szélszerűbb, mint ugyan annyi költséget 4 havi szolgálatú csapatra kiadni, – a lengyel csapat ellenben rendes katonaság, nem szabad csapat, s ez dzsidás századdá van, eredeti rendeltetése szerint alakítva. De Ön guerilláit azért sem lehet lovakkal ellátni, minthogy emberei csak négyhónapi hadi szolgálatra állottak be, s ez igen, rövid idő arra, hogy lovak vásárlására olly nagy kiadással terheltessék az álladalmi pénztár. E mellett pedig, ha a négy hónapi szolgálat kiteltével szétoszlik azon sereg, viszont azon kérdés merül föl, hogy a lovakkal mi történjék? felügyelet nélkül csak nem maradhatnának, s azáltal ismét czél nélküli költés okoztatnék. Hozzájárul, hogy ezen csapat Ön saját bemondása szerint jórészt gyalog zászlóaljaktól elmaradozott, s összefogott és besorolt emberekből, eredetileg pedig pesti ifjakból alakíttatván, nagyon kétlem, valjon lovas tudna-e lenni, vagy nagyrészt csak lovagolni is képes volna-e hosszas tanítás nélkül.
Az erre vonatkozólag Bónis Sámuelhez intézett rendeleteket l. 150/c. és 171/a. sz. alatt, 285. és 316. s köv. l.
Helybenhagyva azonban, hogy a lovas guerilla csapat hazánkban minden esetre a gyalognál jobb szolgálatot tehet, mind a mellett is hajlandó volna a kormány a pesti szabad portyázó csapatnak lovakkali ellátásához segedelemmel járulni; de csak olly feltétel alatt, ha azon csapat az ebbeli átalakításra alkalmas és 4 hónapi szolgálat idejét ahhoz képest hosszabítani nem vonakodik.
Mi Önnek s tiszti karának előleges megnyugtatására azon megjegyzéssel adatik tudtul, hogy Szemere Bertalan országos főbiztos úr eziránti tájékozó véleményadásért egyszersmind föl kéretett.
Fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 1458.
Mellette Oroszhegyi fent ismertetett jelentése. Csaknem azonos szövegű tudósítás ment Szemerének is, az utolsó bekezdés helyett azzal a kéréssel, hogy Szemere »a kérdéses portyázó had minőségéről meggyőződvén«, véleményét írja meg a kormánynak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT