194. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth közlése a képviselőháznak Miskolc visszafoglalásáról és Guyon iglói harcáról.

Teljes szövegű keresés

194.
Debrecen, 1849 február 8.
Kossuth közlése a képviselőháznak Miskolc visszafoglalásáról és Guyon iglói harcáról.
Hivatalos nagy elfoglaltságom miatt nem jelenhetvén meg a képviselőház ülésében, kérem elnök urat a tisztelt házat következőkről értesíteni.
A Dembinsky altábornagy vezérlete alatt álló seregeink egy része febr. 6.-án Miskolczot ismét elfoglalta.
Szemere Bertalan orsz. főbiztosnak e tárgyra vonatkozó s épen most vett jelentéséből a következőket tartok szükségesnek a tisztelt háznak tudomására juttatni:
»Miskolcz febr. 6. 1849.
Ismét Miskolczról írhatok, hova a hadsereg egy része ma délután vonult be, a népnek örömkönnyei között. Mióta az ellenség fergetege átmént életén, azóta még lángolóbban ég hazafisága. Egy huszár lovagolt mellettem és azt is üdvözölték, éltették, csókolták még köpönyegét is. A nép tömegben indult elénkbe, üdvözítőknek, megváltóknak nevezett, szóval ez valami szívreható látvány volt, nem láttam embert, ki nem sírt örömében. Megjegyzem, miképen csak akkor tudta meg a város jövetelünket, midőn az ongai parton feltünt a szép sereg.
Február 2–3-ka között Guyon serege Iglón hált. Az árulók – Rumant és Harikóczit nevezik fejöknek – éjjel az ellenséget a város közelébe vezérlék. A várost az ellenség több helyen röppentyűivel föl is gyujtá. De Guyon nem volt rest seregének rendezésében, mint az árulók kiűzésében sem. Az ellent minden nyert helyezetéből hősiesen kiverte, és űzte Szepesváraljáig. Holtakban és sebesültekben számlál 30–40-et, az ellenség 200-at. Elfoglalt egy ágyut és sokezer röppentyűket, mi becses foglalmány. Nem kétlem, e vidéken ez csak kezdete folytonos és nagyszerű győzelmeknek.«
A jelentésnek többi része hadi működésekre tartozó terveket tartalmaz.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével. O. Lt. OHB 1849: 1650.
Mellette Szemere febr. 6-i jelentése, amelyben a fentieken kívül még Klapka Kassa felé történő előnyomulásáról van szó és arról, hogy ha Görgey értesítéseket küldene mozdulatairól, Schlick és Schultzig serege nem menekülhetett volna meg. A jelentés, fenti formájában, megjelent a Közlöny febr. 10-i számában.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT