193. Debrecen, 1849 február 8. Halász Boldizsár képviselő javaslata az Országos Honvédelmi Bizottmány további fenntartásáról, sze…

Teljes szövegű keresés

193.
Debrecen, 1849 február 8.
Halász Boldizsár képviselő javaslata az Országos Honvédelmi Bizottmány további fenntartásáról, szervezetéről és felelősségéről.
A képviselőház febr. 8-i ülésén először a korelnök, Palóczy László adta át az elnöki tisztet a verbászi táborból visszaérkezett Almássy Pálnak,* majd a radikális Halász Boldizsár kért napirend előtt szót. Ismertette azokat a körülményeket, amelyek annak idején a Honvédelmi Bizottmány életrehívására vezettek, ismertette a novemberi átszervezési kísérletet, majd a hatáskörök szétosztását és a Kossuthnak biztosított hatáskört, rámutatott arra, hogy mindezek az intézkedések ellenére a legteljesebb zűrzavar és homály uralkodik a Bizottmány hatáskörét, munkájának felosztását és felelősségének mértékét illetően nemcsak a képviselők, hanem még a bizottmányi tagok között is, ezért egy határozati javaslatot nyujtott be a homály és félreértések tisztázására. A javaslat gyakorlati célja az volt, hogy biztosítsa a Bizottmány hatáskörét azokkal a békepárti törekvésekkel szemben, amelyek a jobbratolódó országgyűlés állandó befolyása alá kivánták helyezni a Bizottmány tevékenységét. A javaslat szövege az alábbi volt:
Almássy Pál különleges megbizatására l. a 81. sz. aktát, 151. s köv. l.
§ 1. Hazánk védelmi harczának folyamata alatt, az ország kormányzatát ezentúl is – a honvédelmi bizottmány fogja a hongyűlés nevében gyakorolni.
§ 2. Ezen kormány – mint a független, s felelős ministerium potléka – az 1848. III. t. cz. körülményeinkhez alkalmazható elvei szerint alakíttatván – áll egy elnökből – és kívüle – a szükséghez képest megállapítandó – számú kormány-tagokból.
§ 3. A szükségelt tárczák, kivéve a hadügyit – melly törvényesen be van töltve – a elnök javaslata folytán országgyűlésileg határoztatnak el.
§ 4. Az elnök országgyűlés által választatván, kormányzó társait javaslatba teszi, és megerősítés végett országgyűlés eleibe terjeszt.
§ 5. A kormány minden tagja hivatalos eljárásáért felelős.
§ 6. az 1848. 3. t. cz. 28. 29. 30. 31. 32. és 24. §-ai – mik a ministerek feleletre vonatását, vád alá helyeztetését, feletteki bíráskodást sat. tárgyalják, ezen kormányra is kiterjednek.
§ 7. Kossuth Lajos képviselő – ezen kormány elnökeül kineveztetvén, illetőleg megerősíttetvén, utasíttatik annak ezen elvek szerinti átalakítására, valamint arra is, hogy a honvédelmi bizottmánynak eddigi eljárásároli számadásokat, illetőleg tudósításokat az országgyűlésnek mutassa be.
Halász Boldizsár
Pestdabasi képviselő
Eredeti. O. Lt. Arch. Regn. Lad. XX. 22. Fasc. 2.A No 831.
Közölve a Közlöny febr. 10-i számában.
A képviselőház úgy döntött, hogy a javaslatot csak annak kinyomatása után fogják tárgyalni. Igy az csak a febr. 16-i zárt ülésben került tárgyalásra. Hogy itt mi történt, nem állapítható meg. A képviselőház febr. 26-i ülésén Halász újból előhozta javaslatát, a többség azonban elutasította. (Közlöny, febr. 28.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT