158. Debrecen, 1849 február 2. Kossuth átirata a hadügyminisztériumnak Sztankó Soma százados és Szottfried Nándor őrnagy előlépte…

Teljes szövegű keresés

158.
Debrecen, 1849 február 2.
Kossuth átirata a hadügyminisztériumnak Sztankó Soma százados és Szottfried Nándor őrnagy előléptetéséről.
Kossuth Sztankó százados Nagyváradon, január 30-án kelt jelentését a nagyváradi lőkupakgyár működéséről és előléptetése iránti kérelmére vonatkozólag, az alábbi hátirattal küldte át a hadügyminisztériumnak:
Több ízben volt szerencsém Hadügyminister urat Sztankó századosnak őrnaggyá előléptetése iránt felkérni – sőt őrnagyi oklevelét hozzám küldetni kértem, mert érdemeihez illő, elismeréssel kivántam s kivánom azt tudtára adni. Azonban maig sem kaptam azon kinevezési oklevelet, valamint a Szotfried irántit sem, mit szintúgy igen sürgeték.*
Az erről szóló rendeletet l. előbb, 132. sz. alatt, 255. s köv. l.
Sajnálom, ha illy derék tiszt, mint Sztankó elkedvetlenedik.
Midőn tehát kineveztetését újra ismételve sürgetném, – a Perczel Miklós lemondása által megüresült őrnagy zászlóalj parancsnokságot, ha még betöltve nincs, neki adatni kérem.*
V. ö a balmazújvárosiak panaszára jan. 26-án kiadott rendelkezésekkel, 123. sz. alatt. 240. s köv. l.
S. k. ered. O. Lt. Hadügymin. 1849: 2060. (Az OHB iratai között 1322. sz. alatt iktatták és áttették a hadügyminisztériumnak.)
Mellette a hadügyminisztérium február 2-án Kossuthhoz intézett válaszának fogalmazványa: jelentik, hogy Sztankót január 29-én kinevezték őrnaggyá, Perczel Miklós helyére azonban nem tudják alkalmazni, mert lemondásáról nincs tudomásuk s arról sem tudnak, hogy valamilyen zászlóalj vezényletével bízatott volna meg. Szottfriedot február 1-én nevezték ki alezredessé, kinevező levelet az OHB-nak áttették.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT