152. Debrecen, 1849 február 2. A Honvédelmi Bizottmány rendelete a megfizetetlenül maradt katonai terhek megtérítésének módjáról.

Teljes szövegű keresés

152.
Debrecen, 1849 február 2.
A Honvédelmi Bizottmány rendelete a megfizetetlenül maradt katonai terhek megtérítésének módjáról.
A honvédelmi bizottmány egyik főfeladataul tűzte ki önagának, hogy a hadjáratnak – melly pedig az összes nemzet személyi mint vagyoni jólétének, szabadságának megvédésére, biztosítására folytattatik – terhei a népet, mennyire csak lehetséges, ne nyomják. Ezen feladat fölfogásából folytak azon intézkedései, miszerint a fuvarozás készpénzen fizettessék, a beszállásolás és élelmezés is hasonló módon történjék, s több más, a hírlapok útján is közzé tett rendeletei.* Mind e mellett is azonban, a jelen viszonyok közt megeshető, hogy imitt amott az átvonuló katonai csapatok által némi károsítás történt, vagy pedig holmi kiszolgáltatott élelemszer és takarmány fizetetlen maradt: és ennél fogva azon hatóságok és községek előljárói és tisztjei, hol netán az ország seregei számára kiszolgáltatott szállítmányozások avagy élelmezések fizetetlenül maradtak volna, oda utasíttatnak, hogy a károkat vagy a kiszolgáltatott élelmi s takarmányi anyagoknak fizetetlen maradt illetékeit, hitelesen kimutatva összeírni, s megtérítés s illetőlég kifizetés végett a kormánynak hiteles alakban készített kimutatási rovatban felterjeszteni kötelességöknek tartsák.
Elsősorban a balmazujvárosiak panaszával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozik az utalás. (123. sz. 240. s köv. l.)
Közlöny, február 3.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT