151. Debrecen, 1849 február 2. A Honvédelmi Bizottmány tudósítása a Közlönyben megjelent nemhivatalos jellegű cikkekről és a Közl…

Teljes szövegű keresés

151.
Debrecen, 1849 február 2.
A Honvédelmi Bizottmány tudósítása a Közlönyben megjelent nemhivatalos jellegű cikkekről és a Közlöny jövendő irányáról.
A honvédelmi bizottmány a Közlöny olvasóinak.
A honvédelmi bizottmány tapasztalta hogy a hivatalos Közlönyben magáníróktól olly czikkek is jelennek meg, mellyek részint tartalomra, részint modorra, sem egy hivatalos lapnak komolyságával össze nem férnek, sem a kormány nézeteit híven vissza nem tükrözik,* azért akép intézkedett: hogy jövőre a Közlöny céljának megfeleljen, s a hivatalos rovatok mellett olly czikkeket adjon, mellyek az olvasó közönségnek tájékozásul és irányul szolgáljanak azon hazafiúi nézetek és intézkedések hű felfogásara, mellyeket a honvédelmi bizottmány hazánk jó és nehéz napjaiban, szent ügyünk sikerére czélszerűnek ítél.
A közlemény kiadásának alapjául kétségtelenül azok a cikkek szolgáltak, amelyek M. S. aláírással, illetőleg Csernátony tollából a Közlöny jan. 30-i és 31-i számaiban jelentek meg s amelyek az önvédelmi harc folytatását s az árulók és megalkuvók elleni harcot követelték. A »hivatalos lap komolyságára« történő utalás arra enged következtetni, hogy Csernátony »Debreceni levelek egy budapesti hölgyhöz« c., jan. 27-étől megjelenő radikális hangú cikksorozatát is kifogásolták a békepártiak. Az erősödő békepárt tagjai foglalhattak állást a Bizottmány előtt az ellen, hogy a kormány hivatalos lapja a baloldal nézeteit hirdesse. Kossuth a kérdést úgy akarta megoldani, hogy a képviselőház által kiküldött követek ellenőrzése alá akarta helyezni a hivatalos lapot. Ilyen értelemben tett indítványt a képviselőház febr. 3-i ülésén Madarász László, a békepárt azonban elutasította ezt a javaslatot és továbbra is a bizottmányt tette felelőssé a Közlönyben megjelenő cikkekért. A békepártiak nézeteit Hunfalvi Pál fejezte ki: »Bizonyos eszmezavar uralkodott a hírlapvilágban s ez sok bajt okozott, mert a képviselőháznak politicája más volt, mint amit a hivatalos lap hasábjain olvastunk; az utolsó napokban olly emberek, kik a kormányi hivatalok irodáiban dolgoznak, olly eszméket hirdettek, mellyeket a képviselőház nem pártolhat.« Tehát valóban Csernátony cikkeit kifogásolták a békepártiak. Bezerédy sem akarta, hogy »minden célellenes eszme«, ami a Közlönyben megjelenik, »az országgyűlés és a kormány rovására menne«. Csernátony cikkeivel és a békepárt ellenakciójával hozza kapcsolatba az intézkedést Madarász J. is emlékirataiban, 202. l. (A képviselőház febr. 3-i vitáját l. a Közlöny febr. 6-i számában.)
A honvédelmi bizottmány.
Közlöny, 1849. február 2.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT