148. Debrecen, 1849 február 1. Kossuth tudósítása Csányi erdélyi kormánybiztosnak Perczel lemondásáról.

Teljes szövegű keresés

148.
Debrecen, 1849 február 1.
Kossuth tudósítása Csányi erdélyi kormánybiztosnak Perczel lemondásáról.
Beőthy Ödön volt erdélyi kormánybiztos megírta Kolozsvárról, jan. 28-án Kossuthnak, hogy Kolozsvárt hírek terjedtek el Perczelnek egy nyilatkozatáról, amely szerint Dembinskit csak segédjének hajlandó elfogadni. Beőthy szerint ez a nyilatkozat mindenkit elkedvetlenített, mert Dembinskit dicső multja miatt nagyon tisztelik, jó katonának tartják, olyannak, akivel Perczel semmi esetre sem ér fel. Kossuth az új erdélyi kormánybiztosnak, Csányinak írt ebben a ügyben:
Az idemellékelt levél másolatából látom, mi hír terjesztetett el Erdélyben Dembinsky altábornagy alkalmaztatása felől. Szükségesnek tartom e beszéd rectificatiójául országos biztos urat következőkről értesíteni:
Híre jött, hogy Schulzig ellenséges tábornok seregosztályával a tiszafüredi vonalnak jő. Kellett tehát e vonalnak födözéséről gondoskodni. Perczel tábornok ennélfogva utasítást vett, hogy seregétől 4000-et elkülönítvén, ezt bocsássa Dembinsky altábornagy parancsnoksága alá, ki a tiszafüredi s tokaji vonalakon egyesítendő haderőnek fővezérletével bizatott meg.*
Dembinski fővezéri megbizatására l. a 138. sz. aktát, 265. sz.
Perczel tábornok úr ez utasítást vévén, azonnal lemondását küldötte be, mert úgymond, seregét eldaraboltatni nem engedi.
A hadügyministerium a lemondás folytán még fölszólítást intézett Perczelhez a végett, hogy tartsa meg vezérségét.
De Perczel úr e fölszólításnak sem engedve, táborából eltávozott s itt nincs is tudomásunk hollétéről.
A lemondás azután közöltetett a képviselők házával, mely azt elfogadandónak határozta.*
A képviselőház jan. 26. és febr. 3. között a Közlöny tudósításai szerint nem tartott ülést és így ilyen bejelentésre csak zárt ülésben kerülhetett sor.
Most tehát az egész tiszai tábornak fővezére Dembinszky altábornagy úr.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 1328.
Mellette Beőthy Ödön fent ismertetett levele Kossuthhoz másolatban és német fordításban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT