145. Debrecen, 1849 január 31. Kossuth válasza Takács István szabadcsapat-alakítási biztos jelentésére.

Teljes szövegű keresés

145.
Debrecen, 1849 január 31.
Kossuth válasza Takács István szabadcsapat-alakítási biztos jelentésére.
Takács István* jan. 29-én Karcagról küldött jelentésében beszámolt egy sor intézkedéséről, utasításokat kért különböző kérdésekben s azt kérte, hogy nevezzék ki kormánybiztossá. Kossuth válasza:
Takács megbizatására l. Kossuth jan. 12-i intézkedését, 59/a. sz. alatt, 102. l.
Takács István, szabadcsapat alakítási biztos úrnak!
Ollyan jelentésre, minőt Ön Kardszagról jan. 29-ről küldött, nem lehet rendelkezni; mert fele azt mutatja, hogy nem úgy járt el Ön a szabadcsapat alakítás iránt, mint kívántam, más felét pedig nem értem.
A mennyire e levél értelmét kivehetém, következőleg válaszolok: Népfelkelésnek a Kunságon most tárgya nincs, mert ott a vidéken nincsen ellenség. Seregeink előrenyomulási mozdulatai mihamarébb bekövetkezendvén. Hanem igen is szükséges, hogy a népfelkelés organisálva legyen akkint, hogy szükség esetében kiindittathassék.
Lóvásárlásokra illyen csapatok végett nem ad, nem adhat a status pénzt; ha lovat veszünk, nem az egy pár heti szolgálatra ajánlkozó szabadcsapatbeliek, hanem a rendes huszárezredek kiegészítésére állított tartalék századok felszerelésére fordítandó. És így e végett lovakat nem vásárolunk.
Akik lóval ellátva állanak a szabad csapatokba, azok Mezőturra Mesterházy szabad lovag csapatbeli őrnagy vezérlete alá utasítandók.
A túrkeviek közül Schlick elleni táborban elvesztett három ló becsárának kifizetése ezennel utalványoztatik.
A lovas posták iránt van rendelkezés.
A négy évre honvédek közé beállott 26 legénynek besorozás végett ide kell Debreczenbe utaltatni.
E szerint úgy látván, hogy a szabad csapatok alakításával czél nem éretett, Önnek kiküldetése azon utasítással, hogy a népet lelkesítse fel, miszerint első felhívásra saját tűzhelye védelmére készen legyen – befejezettnek tekintetik.
Kossuth s. k. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 1226.
Mellette Takács István jan. 29-én Karcagról küldött jelentése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT