134. Debrecen, 1849 január 28. Kossuth válasza Szemere Bertalan január 27-i levelére* a folyamatban lévő mozdulatokról, a pénz- é…

Teljes szövegű keresés

134.
Debrecen, 1849 január 28.
Kossuth válasza Szemere Bertalan január 27-i levelére* a folyamatban lévő mozdulatokról, a pénz- és fegyverszükségletről.
Szemere jan. 27-i levele nincs az OHB iratai között.
Barátom!
Tokajból tegnapról írt leveledre következőket:
Mikor Mészáros Füredre rendelte tőlletek a Detachement, akkor még senki nem tudhatta, valljon Schultzig Miskolcz helyett nem jő-e Tiszafüredre. Perczel messze volt, s Tiszafürednél nem volt több 400 embernél fegyveresen. Később Schulzig elment Miskolczra, tehát természetes, hogy a ti segéderőtök nem kell Füreden. Ha Mészáros nem contramandálta – sajnálom.
Hanem hogy előbb megrendelte volt, azt helyesen tette. Az bizon nem az ijedség eljárása volt, hanem az okosságé, mert Schultzignak semmi erő sem állott Tiszafürednél ellene, a híd levonása pedig 24 órai időnyerés, de nem haderő.
Hogy Szegedről fel kell hozni a tábort, azt örülök, hogy helyeslésedet nyerve magunktól is kitaláltuk. – Jöjj* útban van. Azt hiszem ma Szentesen.
Csak így olvasható, bár nincs értelme. A Vécsey–Damjanics-féle seregről van szó, amely ekkor van útban Szegedről Szolnok felé.
A szolnoki egyrésze megyen fellebb Dembinszky alatt. Ma Kisújszálláson van. – Kardszag – Nádudvar – Újváros – ez az útja, s onnan per Dorog. Hadház titeket erősíteni.
Aprópénzt küldök 5-töstől lefelé.
De te furcsa ember vagy néha. Aprópénzt kiált minden ember. Csináltatok 30 krost – s most kifogásod van ellene; s mondod réz, packfong, ezüst jobb volna értékkel; persze hogy jobb, ha – volna. Csakhogy pénzt nem vernek Debreczenben, még ha ezüstünk, packfongunk volna is – történetesen meg nincs is. Nagybányán fognak verni, de pénzverde nem terem két hét alatt; ha arra vártunk – volna, felkoppanik az állunk. – Pedig mindnyájan kis pénzt kértek örökké.
Sokat tudnék én veled együtt édes Bertám! hogy mi volna jó. Csakhogy az az átkozott volna nem van. Például most jó volna 10 000 szuronyos puska, s én egy hét alatt annyi embert küldenék Klapkának. – De nincs. Amint a Pesten Windischgrätz beszedette fegyvereknek ő semmi hasznát sem veszi, úgy mi sem annak, a mit a néptől beszedénk. Küldtek Hevesből 1600-at, van közte 50 ami dupla, a többi tűzre való.
Görgeyt megverték Selmecznél. Luzsinszky írja, hogy fele seregével Kassa felé jő, ha igaz, akkor Schlick 3 tűz közé kerül.
Isten áldjon. Debreczen, jan 28. 1849.
híved Kossuth
Halassy Gáspár jelenti hogy 26-kán Kápolnán 60 vasas volt szállást rendelni 5000 embernek mára.*
Halassy jelentését l. alább, 135. sz. alatt, 260. l.
Mi ez megint?
S. k. ered. O. Lt. Szemere Bertalan iratai. 1303. rakt. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT