131. Debrecen, 1849 január 27. Utasítás a hadügyminisztériumhoz a Klapka-féle sereg ruhaszükségleteinek kielégítésére.

Teljes szövegű keresés

131.
Debrecen, 1849 január 27.
Utasítás a hadügyminisztériumhoz a Klapka-féle sereg ruhaszükségleteinek kielégítésére.
Hadügyminister úrnak!
Szemere Bertalan országos biztos úr egyik levelében, mellyet – a benne foglalt lőszer kívánat tekintetéből alkalmasint a hadügyministeriumhoz küldöttem (de bizonyosan nem tudom), azt kéri, hogy mivel a ruházati készletet Miskolcz, s Tokajról ide hozták – s ő most szükséget szenved.
Addig is tehát míg kivánatának részleteit előterjeszthetném, nehogy Klapka ezredes serege fogyatkozást szenvedjen, kérem Hadügyminister úrat, legyen szíves intézkedni: hogy mintegy 1200 gyalogra való tökéletes ruha készlet s azonfelül még 1000 pár fejér ruha azonnal elküldessék, – nehogy e derék sereg hiányt szenvedjen.
A derék Klapka ezredes és Szemere úraktól levelet vettem, melly mély fájdalmat tanusít a Hadügyministeriumtól vett szemrehányások miatt olly dolgok miatt, mikről nem tehet, – míg két derék győzelme egy méltányló szóval sem említtetik.* Kár hogy némelly concipisták hadügyminister úr cancelláriájában olly bántólag éles tollal írnak. Debreczen, jan, 27. 1849.
V. ö. Szemere és Klapka jan. 25-i jelentéseivel, OHB 1849: 1053. és 1054. sz. alatt.
Kossuth
a honv. bizottmány elnöke
S. k. eredeti. O. Lt. Hadügymin. 1849: 2204.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT