109. Debrecen, 1849 január 23. Kossuth utasítja Madarász Lászlót, hogy gondoskodjék a Közlöny fontos megjelenéséről és minél szél…

Teljes szövegű keresés

109.
Debrecen, 1849 január 23.
Kossuth utasítja Madarász Lászlót, hogy gondoskodjék a Közlöny fontos megjelenéséről és minél szélesebb körben való terjesztéséről.
Botránykozással értettem azon hanyagságot, melly szerint a Közlöny naponkint csak dél tájban adatik át a közönségnek s még nagyobb botránykozással értettem, hogy a szomszéd Szathmár megyében mindezideig csak egyetlenegy példány sem jelent meg, holott arra számosan előfizettek; melly körülményből természetesen kell következtetnem, hogy a távolabb eső s közben talán ellenséggel is meglepett vidékeken még kevésbbé olvashatták a Közlönynek eddig kijött számait.*
Kossuth korábbi utasításait a Közlönnyel kapcsolatban l. 101/a. sz. alatt, 185. l.
Felkérem annál fogva Önt, legyen szíves haladék nélkül akként intézkedni, hogy a Közlöny naponkint lehetőleg mennél korábban megjelenvén s postára feltéve szétküldessék, az előfizetőkre nézve pedig orvosoltassuk azon panaszt, miszerint ők illető példányaikat hasonlóul mennél elébb megkapják. Általában óhajtanám, tétetnének intézkedések, hogy a Közlöny minél nagyobb számban keringjen ingyen bár a nép között, s erre a postán kívül is minden eszköz felhasználtassék.
Fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével O. Lt. OHB 1849: 905.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT