c) Intézkedés a délvidéki sereg pénzellátásáról:

Teljes szövegű keresés

c) Intézkedés a délvidéki sereg pénzellátásáról:
Vécsey jan. 20-án kelt jelentésében kérte, hogy seregének egy hónapi ellátására vagy megfelelő pénzmennyiséget, vagy külön a seregellátással megbízott kormánybiztost küldjenek a táborba. Kossuth válasza:
Tábornok úrnak f. hó 20-káról Új Verbászról a parancsnoksága alatt álló sereg élelmezése tárgyában írt hivatalos megkeresésére ezennel válaszolom:
A seregek élelmezését legczélszerübben vélem eddigi tapasztalás nyomán katonai intendanturák által kezeltetni, úgy hogy a kormány részéről kinevezendő kormánybiztos gondja legyen a polgári hatóságokkali érintkezés által az élelmitárak felállítása s szükséges élelmi szerekkeli ellátása.
E perczben azonban Tábornok úr seregéhez illy kormánybiztost nem rendelhetek, azért, mivel a nemzet haderejének a Tiszánál kelletvén összpontosíttatnia, Tábornok úr seregének is a legközelebb elérendő állomások nem lesznek állandó maradási helyeik, – a kormánybiztosnál pedig megkívántatik, hogy a vidéket ismerje és ismeretes legyen.
Mindazonáltal addig is, míg Tábornok úr seregének mozdulataihoz képest, mellyek ismét az ellenséges seregek mozdulataitól függnek, az élelmezésre nézve bővebben rendelkezni fognak, és ámbár a bácsi hadsereg operationalis pénztárának a volt sereg parancsnokság kivánságához Szegeden ellátásáról gondoskodva van,* nehogy vitéz serege csak egy pillanatig is pénzhiányt szenvedjen, ezennel rendelkezése alá a lehetőségig apró bankjegyekben 50 000 pftot küldök.
Az erre vonatkozó intézkedést l. 43/f. sz. alatt, 75. l.
Arra kérvén fel szívesen Tábornok urat, miszerint ha a pénznek fogyatékán lenne, engemet pár nappal előre értesíteni méltoztassék.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével.
O. Lt. OHB 1849: 934.
Mellette Vécsey jan. 20-án kelt jelentése. Az intézkedést a pénz kiutalására l. előbb, a 107. sz. akta mellett. (200. l.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT