Kenéz (szalontai).

Teljes szövegű keresés

Kenéz (szalontai).
Czímeres levelet 1652. jun. 15. K. Péter nyert. (Biharm. lt.) Czímer: kék paizsban zöld dombon könyöklő pánczélos kar három, hegyével lefelé irányzott nyilat tart; zárt sisak; takarók: (kék-arany, vörös-ezüst). A család 1835. nemességvitató pör utján igazolta nemességét. Leszármazása a következőkben vonható össze:
A nemességszerző K. Péter három fiában 3 ágra szakadt a család. Márton ága csak fia István fiáig; Ferencz, István, János, Péterig követhető nyomon. Tamás ágának, fiának Mihálynak unokái személyében szintén nyoma vesz. A jelenleg élő ág Ferencz vonalában jön le, kinek fia Mihály, ezé János (Turkeve). Tőle kezdve a család részletesebb nemzedékrendje ez:
János; Gyermekei: 1. János; felesége Illéssy Mária; 2. József; felesége Rácz Eszeter; Gyermeke: a) János, ügyvéd; felesége Frater Julianna.– Gyermekei: 1) József; felesége Tóth Gizella; Gyermekei: aa) Barnabás; bb Viola; férje Polányi Lajos; 2) Gizella; férje kóji Comáromy Mihály; 3) Béla. Felesége Várady Mária; Gyermekei: aa) János; bb) Béla; cc) László; felesége Lacsny Vilma; gyermekei: 1. Gyula; 2. László; 4. Zoltán; felesége Gajzágó Etelka; Gyermekei: aa) Juliska; bb) Margit; cc) Jolán; 5) Jolán; férje abrudbányai Nagy János; 6) Ilona; férje Lacsny Gyula; 3. Mihály. Felesége Eördögh Erzsébet; Gyermeke: Elek; felesége Kis Krisztina; Gyermekei: a) Olivia; férje Csipkay Károly; b) Ilma; férje Székács Lajos; c) Mihály; 4. Sándor; felesége kemecsei Hajdu Mária; Fia a) Sándor, törvényszéki biró; felesége abrudbányai Jolán; Gyermeke: a) Sándor, törvényszéki biró; felesége abrudbányai Nagy Jolán; Gyermekei: aa) Sándor; bb) Lajos; cc) Géza; a) Gabriella; b) Kálmán; c) Andor;
Vö. Siebm. 300., erd. 176.; részben abrudbányai Nagy Géza közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT