Kenessey-családbeliek.

Teljes szövegű keresés

Kenessey-családbeliek.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Fejérmegyében Zsigmond; Győrmegyében Péter; Pestmegyében István; Vasmegyében Bálint, Mihály özv., György özv., 3 János, István, Ferencz özv., György, Ferencz, Mihály, György fiai, Mihály fiai, Mátyás, Benedek fiai, János özv. (ily nevü családbeliek nemessége 1763. okt. 12. Vasmegyéből legfelsőbb helyen nem igazoltatott: LR. XLVI/458); Veszprémmegyében 3 Mihály, István, 2 János, 2 György, Péter; Zalamegyében Ferencz, Sámuel, Mihály fordulnak elő az igazolt nemesek között. – Vö. NI. VI/203.; Siebm. 300.; Károly: Fejér vm. története V/103– 4.; Balogh 84.; NIf. II/79.; Kősz. 173.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT