Kende (kölcsei).

Teljes szövegű keresés

Kende (kölcsei).
Szatmármegyei régi család, közös eredettel a Kölcsey-családdal. A leszármazás szakdatlanul lehozható az 1251. élt Kölcsey Mátétól; első – okmányilag kimutatható – őse Kölcse ispán 1181. előtt kapta – bizonyára királyi adományba a Szatmármegyében fekvő Kölcse, Isvándi, Kórod, Csécse, Csekcse, Milota, Czégény stb. birtokokat s felépitette a czégényi monostort s erre tett adományait a király megerősiti, 1811. Máté fia Dénes fiainak pörük támadt I. Károlylyal, melyet I. Lajossal is folytattak s a király 1344. jul. 4. lemond minden követeléséről és megerősiti Dénes fiait a czégényi monostor kegyuraságában, valamint Kölcse, Istvándi, Kórod, Cseke, Csécse, Milota, Kömörő, Szekeres, Ököritó, Mácsa és Ete-Tyukorja falvak birtokában. E kegyet meg is érdemelték, mert 1342–43. harczoltak a lázongó máramarosi vajda, Bogdán ellen. Máténak Dénes nevü fiától született unokája Miklós terjesztette tovább a családot, a mellékágak kihalván. Ezen Miklósnak György fiától származik az istvándi Bornemisza-család, mely György unokájában Gáspárban, 1548. kihalt. – Czímer: zöld sárkánynyal körülvett kék paizsban pánczélos kar 3 term. liliomot tart, a paizsfőben jobbról félhold, balról csillag; sisakdisz: a kar; takarók: kék-arany, vörös-ezüst.
A jelenleg virágzó nemzedék őse Bálint, akinek fiai Lőrincz († 1525) és Péter (1505–1552.) a családot két főágban terjesztették tovább. Lőrincz fiai közül András (1549.) terjesztette tovább az ágat, míg Péterét Tamás (1614.) Szatmármegye alispánja folytatta, kinek ágát egyik unokájának, Mihály, kassai tartományi biztosnak fiai Pál és Mihály két vonalban terjesztették tovább.
1. Lőrincz ága:
Zsigmond (szül. 1794. aug. 5., megh. 1865. ápr. 1.) Szatmármegye alispánja. Felesége (esk. 1817. okt. 28.) nagykállói Kállay Katalin (1794–1872.); Gyermekeik: I. Gusztáv (szül. 1818. szept. 1.; megh. 1887. szept. 26.) Szatmármegye alispánja. Felesége (esk. 1843. márcz. 11.) Scultéty Teréz (szül. 1820. decz. 12.); Gyermekeik: 1. Nidia (szül. 1844. ápr. 30.); 2. Csilla (Czeczilia) [szül. 1847. nov. 4., megh. 1903. ápr. 2.]; Férje, 1. (esk. 1865. okt. 25.) Rhédey Ferencz (szül. 1844. elv.; 2. (esk. 1820. decz. 12.); Gyermekeik: 3. Zsigmond (szül. 1853. márcz. 10.) kamarás. Felesége (esk. 1883. máj. 10.) kopacselli Boér Ilona (szül. 1865. aug. 31.); Gyermekeik: a) György (szül. 1884. márcz. 15.); b) Katalin (szül. 1887. jan. 27.); c) Gabriella (szül. 1887. jan. 27.);
II. Kanut (szül. 1822. ápr. 5.; megh. 1904.) Felesége (esk. 1847. máj. 10.) Kállay Ida (szül. 1829., megh. 1900.).; Gyermekeik: 1. Matild (szül. 1848. ápr. 6.); 2. Paulina (szül. 1849. szept. 6). Férje (esk. 1872. szept. 10) gyergyószentmiklósi Kövér János (megh.); 3. Klaudin (szül. 1852. febr. 6.; megh. 1901. márcz. 28.) Férje (esk. 1878. febr. 18.) Bezerédj Dezső (megh. 1897).; 4. Julia (szül. 1864. márcz. 7). Férje (esk. 1886. okt. 31.) gr. Teleki Sándor;
III. Klementin (szül. 1826.) Férje Czáró-Fogarassy Sámuel.;
II. Péter ága:
Ezt az ágat Tamás (1614.) Szatmármegye alispánja folytatta, kinek utóda Mihály fiai Pál, Szatmármegye alispánja és Mihály 2 vonalban terjesztették tovább.
A) Pál vonala (csekei ág):
Pál (megh.) Felesége Szuhányi Erzsébet (megh. 1897).; Gyermekei: I. Lajos (szül. 1816. márcz. 18.; megh. 1867. ápr. 9.) Felesége Szuhányi Laura (1824–1897).; Gyermekei: I. Lajos (szül. 1816. márcz. 18.; megh. 1867. ápr. 9.) Felesége Szuhányi Laura (1824–1897).; Gyermekeik: 1. Elemér (szül. 1842. okt. 28.) Felesége Domahidy Matild.; Gyermekei: a) Nandin (szül. 1871. jan. 20.) Férje (esk. 1891. szept. 8.) Lónyay Ferencz; b) Pálma (szül. 1873. okt. 20.) Férje (esk. 1894. ápr. 24.) Bay György; c) Djelma (szül. 1877. febr. 23.) Férje Tomcsányi Pál; d) Margit (szül. 1885. okt. 19.); 2. Béla (szül. 1848. febr. 15.) Felesége (esk. 1873. szept. 6.) Fraizaizen Ida; 3. Tibor (szül. 1853. máj. 1.; megh. 1889. ápr. 26). Felesége Jármy Margit; B) Mihály vonala (czégényi ág) Mihály. Felesége Nagy Julia.;Gyermekei: I. László (szül. 1793.; megh.). Felesége Nagy Rozália megh. 1883).; Gyermekeik: 1. Kálmán (szül. 1841.) Felesége Häusler Leopoldina; 2. Károly (szül. 1843.) Plébános. 3. Kornélia (szül. 1845.) Férje Bozga-Kovássy Antal (megh.); 4. Ilona (szül. 1856.) Férje Toldy Ferencz; II. István (megh. 1880.) Felesége csicseri Orosz Anna (megh. 1880).; Gyermekeik: 1. Péter (szül. 1841. okt.7). Ungmegye v. alispánja, kamarás. Felesége 1. (esk. 1868.) Pilisy szeréna; 2. (esk. 1890.) gr. Sztáray Sarolta (szül. 1860).; 2. Pál (szül. 1842.; megh. 1902.). Felesége Gedeon Emilia.; Gyermekei: a) Margit (szül. 1876. febr. 27). Férje Kölcsey Miklós; b) Mária (szül. 1878. máj. 11). Féje, 1. Lehoczky Aladár, 2. Balika Miklós; c) Péter (szül. 1880. nov. 27.); d) Pál (szül. 1880. nov. 27.); e) István (szül. 1883. jan. 14.); f) Béla (szül. 1887. márcz. 20.); g) Hajnalka (szül. 1888. szept. 20.); h) László (szül. 1895. márcz. 10.); i) Eleonora (szül. 1897. máj. 21.); j) Ferencz (szül. 1899. jan. 14.); 3. Mária (szül. 1844. okt. 15). Férje Tabódy Jenő (megh. 1898). 4. Mihály (szül. 1848. jan. 14.); 5. István (szül. 1850). Vármegyei főlevéltárnok. Felesége 1. pálóczi Hováth Ilona (megh.); 2. Dobrowolski Mária.; Gyermekei: 2-tól Mária; Mihály; 6. Zsigmond (szül. 1855. ápr. 25). Felesége (esk. 1885. aug. 29) dolhai Petrovay Eszter.; Gyermekeik: a) Zsolt (szül. 1886. jul. 23).; b) Csaba (szül. 1890. decz. 29).;
A család levéltára a M. N. Muzeumban. – Vö. NI. VI/184– 191., 543.; Siebm. 300.; Gorzó 60., 61.; Sipos 198.; Forgon II/22.; MNZsbk. II. R. I/328.; Kősz. 173.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT