Tit. 2.

Teljes szövegű keresés

Tit. 2.
Tit. 2,1
Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, [1Tim 6,20]
Tit. 2,2
hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban egészségesek;
Tit. 2,3
ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra;
Tit. 2,4
neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket,
Tit. 2,5
és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.
Tit. 2,6
Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben;
Tit. 2,7
te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, [1Tim 4,12; 1Pt 5,3]
Tit. 2,8
beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk.
Tit. 2,9
A szolgákat intsd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek, [1Tim 6,1]
Tit. 2,10
ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben.
Tit. 2,11
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,
Tit. 2,12
és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban,
Tit. 2,13
mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,
Tit. 2,14
aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. [Zsolt 130,8; 2Móz 19,5; 5Móz 4,20; 7,6]
Tit. 2,15
Ezt hirdesd. Ints és feddj teljes határozottsággal: senki meg ne vessen téged.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT