1Móz. 8.

Teljes szövegű keresés

1Móz. 8.
1Móz. 8,1
Isten azonban nem feledkezett meg Nóéról, sem azokról az élőlényekről, azokról az állatokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett.
1Móz. 8,2
Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái; megszűnt esni az eső az égből. [1Móz 7,11]
1Móz. 8,3
Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és százötven nap múlva leapadt a víz. [1Móz 7,24]
1Móz. 8,4
A bárka pedig a hetedik hónap tizenhetedik napján megfeneklett az Ararát-hegységben.
1Móz. 8,5
A víz állandóan fogyott a tizedik hónapig. A tizedik hónap első napján láthatókká váltak a hegyek csúcsai.
1Móz. 8,6
Negyven nap múlva kinyitotta Nóé a bárka ablakát, amelyet csinált,
1Móz. 8,7
és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült, meg visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről.
1Móz. 8,8
Kiengedett egy galambot is, hogy lássa: vajon leapadt-e a víz a föld színéről.
1Móz. 8,9
De a galamb nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson, ezért visszatért hozzá a bárkába, mert víz borította az egész föld színét. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta és bevette magához a bárkába.
1Móz. 8,10
Várakozott még újabb hét napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából.
1Móz. 8,11
Estére megjött hozzá a galamb, és ekkor már egy leszakított olajfalevél volt a csőrében. Ebből tudta meg Nóé, hogy a víz leapadt a földről.
1Móz. 8,12
Várakozott még újabb hét napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá.
1Móz. 8,13
A hatszázegyedik esztendőben, az első hónap első napjára fölszikkadt a víz a földről. Ekkor Nóé eltávolította a bárka födelét, és látta, hogy már megszikkadt a föld színe.
1Móz. 8,14
A második hónap huszonhetedik napjára megszáradt a föld. a
1Móz. 8,15
Ekkor így szólt Isten Nóéhoz:
1Móz. 8,16
Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt!
1Móz. 8,17
Mindenféle élőlényt, amely csak veled van: madarat, állatot és minden földi csúszómászót hozz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön!
1Móz. 8,18
Kijött tehát Nóé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. [2Pt 2,5]
1Móz. 8,19
Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából.
1Móz. 8,20
Azután oltárt épített Nóé az ÚRnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatokat mutatott be az oltáron. [1Móz 7,2]
1Móz. 8,21
Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. [1Móz 6,5]
1Móz. 8,22
Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. [Jer 33,20]

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT