1Móz. 6.

Teljes szövegű keresés

1Móz. 6.
1Móz. 6,1
Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek,
1Móz. 6,2
látták az istenfiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. [Jud 1,6]
1Móz. 6,3
Akkor ezt mondta az ÚR: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz esztendő.
1Móz. 6,4
Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik - sőt még azután is -, óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak.
1Móz. 6,5
Amikor látta az ÚR, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, [1Móz 8,21]
1Móz. 6,6
megbánta az ÚR, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. [Jer 18,9-10]
1Móz. 6,7
Azért ezt mondta az ÚR: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket.
1Móz. 6,8
De Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt.
1Móz. 6,9
Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. [Ez 14,14. 20]
1Móz. 6,10
Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet.
1Móz. 6,11
A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal.
1Móz. 6,12
És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. [Zsolt 14,2-3; Róm 3,12]
1Móz. 6,13
Ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt.
1Móz. 6,14
Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal.
1Móz. 6,15
Így készítsd el azt: a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök és magassága harminc könyök.
1Móz. 6,16
Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre hagyd azt felülről; a bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó, középső és felső emeletet.
1Móz. 6,17
Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van.
1Móz. 6,18
Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt.
1Móz. 6,19
És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok.
1Móz. 6,20
A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon.
1Móz. 6,21
Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető; gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is.
1Móz. 6,22
Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. [Zsid 11,7]

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT