1Móz. 49.

Teljes szövegű keresés

1Móz. 49.
1Móz. 49,1
Jákób hívatta fiait, és ezt mondta: Gyűljetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek a messze jövőben!
1Móz. 49,2
Gyűljetek egybe, hallgassatok meg, Jákób fiai! Hallgassatok atyátokra, Izráelre!
1Móz. 49,3
Rúben, te vagy elsőszülöttem, erőm, férfierőm első termése, kiválóan hatalmas, kiválóan erős. [1Móz 29,32; 5Móz 21,17]
1Móz. 49,4
Kiáradtál mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél. [1Móz 35,22]
1Móz. 49,5
Simeon és Lévi testvérek, erőszak eszközei a fegyvereik. [1Móz 34,25-26]
1Móz. 49,6
Közösségükbe ne menj, lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj, dicsőségem! Mert embert öltek haragjukban, kedvtelésükben bikát bénítottak.
1Móz. 49,7
Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühöngésük, mert elkeseredett. Szétosztom őket Jákóbban, elszélesztem Izráelben. [Józs 19,1. 9; 21,1-42]
1Móz. 49,8
Júda, téged magasztalnak testvéreid. Kezed ellenségeid nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai. [5Móz 33,7; Bír 1,1-2; 1Krón 5,2]
1Móz. 49,9
Fiatal oroszlán vagy, Júda, prédától lettél naggyá, fiam! Lehevert, elnyújtózott, mint a hím oroszlán, vagy a nőstény oroszlán – ki merné fölkelteni?! [4Móz 23,24; 24,9; Jel 5,5]
1Móz. 49,10
Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek. [4Móz 24,17]
1Móz. 49,11
Szőlőtőhöz köti szamarát, nemes tőkéhez szamárcsíkaját. Ruháját borban mossa, köntösét a szőlő vérében.
1Móz. 49,12
Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek.
1Móz. 49,13
Zebulon a tengerpart felé lakik, a hajók kikötője felé, s oldala Szidónnal határos. [5Móz 33,18-19; Józs 19,10-23.]
1Móz. 49,14
Issakár nagy csontú szamár, az aklok között heverész.
1Móz. 49,15
De látva, mily jó a nyugalom, és mily szép a föld, teher alá hajtja vállát, és robotos szolgává lesz.
1Móz. 49,16
Dán ítéli a maga népét, mint Izráel bármely törzse. [Józs 19,40-47; Bír 18,1]
1Móz. 49,17
Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, a ló csüdjébe harap, és lovasa hanyatt esik.
1Móz. 49,18
Szabadításodra várok, URam! [Zsolt 119,166]
1Móz. 49,19
Gádot martalócok marják, de ő a sarkukba mar!
1Móz. 49,20
Ásér kenyere kövér, királyi csemegéket ad.
1Móz. 49,21
Naftáli gyors lábú szarvasünő, szép szavakat hallat.
1Móz. 49,22
Termő fa ága József, termő fa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon. [ 5Móz 33,13-17]
1Móz. 49,23
Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. [Zsolt 37,14]
1Móz. 49,24
De mozdulatlan marad íja, feszülnek izmos kezei Jákób erősségének kezétől, onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától, [5Móz 32,31; Zsolt 80,2; Ézs 49,26]
1Móz. 49,25
atyád Istenétől, ki megsegít téged, a Mindenhatótól, aki megáld téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyaméh áldásaival. [1Móz 27,28 ]
1Móz. 49,26
Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél. Szálljanak József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére.
1Móz. 49,27
Benjámin ragadozó farkas, reggel zsákmányt eszik, este prédát oszt.
1Móz. 49,28
Ez Izráel tizenkét törzse. Ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket; mindegyiket a ráillő áldással áldotta meg.
1Móz. 49,29
Azután parancsot adott nekik, és ezt mondta: Ha majd elődeim mellé kerülök, atyáim mellé temessetek, a hettita Efrón mezején levő barlangba. [1Móz 23,16-20]
1Móz. 49,30
Abba a barlangba, amely Kánaán földjén van, Mamréval szemben, a makpélai mezőn, amelyet Ábrahám vett meg a mezővel együtt a hettita Efróntól, sírhelynek való birtokul.
1Móz. 49,31
Oda temették el Ábrahámot és feleségét, Sárát, oda temették el Izsákot és feleségét, Rebekát, oda temettem el Leát is. [1Móz 25,9-10; 35,29]
1Móz. 49,32
A hettitáktól megvett tulajdon az a mező és a rajta levő barlang.
1Móz. 49,33
Amikor befejezte Jákób a fiainak szóló parancsokat, felhúzta lábait az ágyra, azután elhunyt, és elődei mellé került.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT