1Móz. 46.

Teljes szövegű keresés

1Móz. 46.
1Móz. 46,1
Útnak indult tehát Izráel minden hozzátartozójával együtt, és amikor Beérsebába ért, áldozatokat mutatott be atyja, Izsák Istenének. [1Móz 26,23-24]
1Móz. 46,2
Isten pedig szólt Izráelhez éjszakai látomásban, és ezt mondta: Jákób! Jákób! Ő így felelt: Itt vagyok!
1Móz. 46,3
Ekkor azt mondta: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott! [1Móz 47,27; 2Móz 1,7; 5Móz 26,5]
1Móz. 46,4
Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. József keze fogja majd le a szemedet.
1Móz. 46,5
Elindult tehát Jákób Beérsebából. Izráel fiai föltették apjukat, Jákóbot, meg a gyermekeket és az asszonyokat a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvigyék őt. [ApCsel 7,15]
1Móz. 46,6
Elvitték a jószágaikat és a szerzeményüket, amit Kánaán földjén szereztek, és elmentek Egyiptomba: Jákób és vele együtt minden ivadéka.
1Móz. 46,7
Elvitte magával Egyiptomba a fiait és fiúunokáit, leányait és leányunokáit, minden ivadékát.
1Móz. 46,8
Így hívták Izráel utódait, akik elmentek Egyiptomba: Jákób és fiai. Jákób elsőszülötte volt Rúben.
1Móz. 46,9
Rúben fiai: Hanók, Pallú, Hecrón és Karmí. [2Móz 6,14-16]
1Móz. 46,10
Simeon fiai: Jemúél, Jámín, Óhad, Jákín, Cóhar, valamint Saul, egy kánaáni nőnek a fia.
1Móz. 46,11
Lévi fiai: Gérsón, Kehát és Merárí.
1Móz. 46,12
Júda fiai: Ér, Ónán, Sélá, Pérec és Zerah. Ér és Ónán meghalt még Kánaán földjén. De Pérecnek már fiai is voltak: Hecrón és Hámúl. [1Móz 38,1-5. 7. 10; 38,29-30; 1Krón 2,5]
1Móz. 46,13
Issakár fiai: Tólá, Puvvá, Jób és Simrón. [1Krón 7,1]
1Móz. 46,14
Zebulon fiai: Szered, Élón és Jahleél.
1Móz. 46,15
Ezek Lea fiai, akiket Paddan-Arámban szült Jákóbnak; a leánya volt Dina. Fiai és leányai összesen harminchárman voltak. [1Móz 29,32-35; 30,17-21]
1Móz. 46,16
Gád fiai: Cifjón, Haggí, Súní, Ecbón, Éri, Aródí és Arélí.
1Móz. 46,17
Ásér fiai: Jimná, Jisvá, Jisví, Bería; a húguk volt Szerah. Bería fiai: Héber és Malkíél. [1Krón 7,30-31]
1Móz. 46,18
Ezek Zilpá fiai, akit Lábán adott Leának, a leányának. Ő szülte ezt a tizenhatot Jákóbnak. [1Móz 30,10-13]
1Móz. 46,19
Ráhelnek, Jákób feleségének a fia volt József és Benjámin. [1Móz 30,23-24; 35,16-18]
1Móz. 46,20
Józsefnek Egyiptom földjén született Manassé és Efraim, akiket, Ászenat, Pótíferának, Ón papjának a leánya szült. [1Móz 41,50-52]
1Móz. 46,21
Benjámin fiai: Bela, Beker, Asbél, Gérá, Naamán, Éhí és Rós, Muppím, Huppím és Ard. [1Krón 7,6]
1Móz. 46,22
Ezek Ráhel fiai, akik Jákóbnak születtek. Összesen tizennégyen voltak.
1Móz. 46,23
Dán fia: Húsím.
1Móz. 46,24
Naftáli fiai: Jahceél, Gúní, Jécer és Sillém. [1Krón 7,13]
1Móz. 46,25
Ezek Bilhának a fiai, akit Lábán adott Ráhelnek, a leányának. Ezeket szülte Jákóbnak, összesen hetet. [1Móz 30,6-8]
1Móz. 46,26
Jákóbbal összesen hatvanhatan mentek be Egyiptomba, akik őtőle származtak - Jákób fiainak a feleségein kívül.
1Móz. 46,27
Józsefnek pedig két fia született Egyiptomban. Jákób egész házanépe, amely Egyiptomba ment, hetven lélek volt. [2Móz 1,5; 5Móz 10,22]
1Móz. 46,28
Jákób Júdát küldte maga előtt Józsefhez menve, hogy mutassa az utat Gósenbe. Így érkeztek el Gósen földjére. [1Móz 45,10; 47,6; 2Móz 8,18]
1Móz. 46,29
József befogatott a kocsijába, és Gósenbe ment apja, Izráel elé. Amikor meglátta, a nyakába borult, és sokáig sírt a nyakába borulva.
1Móz. 46,30
Izráel azt mondta Józsefnek: Most már meghalhatok, mert megláttam arcodat, hogy még élsz.
1Móz. 46,31
József ezután azt mondta testvéreinek és apja háza népének: Elmegyek és hírt viszek a fáraónak. Megmondom neki, hogy testvéreim és apám háza népe, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám,
1Móz. 46,32
és ezek az emberek juhpásztorok, mindig jószágtartó emberek voltak, és elhozták a juhaikat, marháikat és mindenüket.
1Móz. 46,33
Azért ha a fáraó majd hívat titeket, és megkérdezi, hogy mi a foglalkozásotok,
1Móz. 46,34
ezt mondjátok: Jószágtartó emberek voltak a te szolgáid ifjúkoruktól fogva mindeddig; mi is, meg atyáink is. Így majd letelepedhettek Gósen földjén, mert az egyiptomiak utálatosnak tartanak minden juhpásztort.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT