1Móz. 40.

Teljes szövegű keresés

1Móz. 40.
1Móz. 40,1
Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezett uruk, az egyiptomi király ellen.
1Móz. 40,2
Megharagudott azért a fáraó a két főemberre, a főpohárnokra és a fősütőmesterre.
1Móz. 40,3
Őrizetbe vétette őket a testőrparancsnok házában, abban a börtönben, ahol Józsefet fogva tartották.
1Móz. 40,4
A testőrparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. Jó ideig maradtak őrizetben.
1Móz. 40,5
Egyszer álmot álmodtak mindketten, az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket a börtönben fogva tartottak. Mindegyiknek az álma ugyanazon az éjszakán volt, és mindegyik álomnak megvolt a maga jelentése.
1Móz. 40,6
Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak.
1Móz. 40,7
Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele voltak őrizetben ura házában: Miért olyan szomorú ma az arcotok?
1Móz. 40,8
Ők azt felelték neki: Álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik: Istennél van a megfejtés. Beszéljétek csak el nekem! [Dán 2,28]
1Móz. 40,9
A főpohárnok elbeszélte az álmot Józsefnek, és ezt mondta neki: Álmomban egy szőlőtő volt előttem.
1Móz. 40,10
A szőlőtőn három vessző volt. Alighogy kihajtott, már ki is virágzott, és fürtjein megértek a szemek.
1Móz. 40,11
Kezemben volt a fáraó pohara. Fogtam a szőlőszemeket, belefacsartam a fáraó poharába, és a poharat a fáraó kezébe adtam.
1Móz. 40,12
József ezt mondta neki: A megfejtés a következő: A három vessző három nap.
1Móz. 40,13
Három nap múlva fölemel téged a fáraó, visszahelyez a hivatalodba, és te adod a poharat a fáraó kezébe a régi rend szerint, amikor a pohárnoka voltál.
1Móz. 40,14
De ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges: említs meg engem a fáraónak, és vitess ki ebből a házból!
1Móz. 40,15
Mert galádul raboltak el engem a héberek földjéről, és itt sem csináltam semmi rosszat, mégis tömlöcbe vetettek. [1Móz 37,28 ]
1Móz. 40,16
Amikor a fősütőmester látta, hogy milyen jó a megfejtés, ezt mondta Józsefnek: Nekem meg álmomban három kosár kalács volt a fejemen.
1Móz. 40,17
A felső kosárban mindenféle sütemény volt, ami a fáraónak készült, és a madarak ették azokat a fejemen levő kosárból.
1Móz. 40,18
József ezt mondta válaszában: A megfejtés a következő: A három kosár három nap.
1Móz. 40,19
Három nap múlva fölemel téged a fáraó, de fára akasztat, és madarak eszik le a húsodat.
1Móz. 40,20
Harmadnap születésnapja volt a fáraónak, lakomát rendezett minden szolgájának, és fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében:
1Móz. 40,21
a főpohárnokot visszahelyezte pohárnoki tisztségébe, és ő adhatta a poharat a fáraó kezébe,
1Móz. 40,22
a fősütőmestert pedig felakasztatta, ahogyan az álmukat megfejtette József.
1Móz. 40,23
De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, megfeledkezett róla.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT