Hós. 6.

Teljes szövegű keresés

Hós. 6.
Hós. 6,1
Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. [5Móz 32,39; Jób 5,18; Hós 5,14]
Hós. 6,2
Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. [1Sám 2,6; Ézs 26,19]
Hós. 6,3
Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az URat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.
Hós. 6,4
Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. [Hós 13,3]
Hós. 6,5
Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön. [Jer 23,29; Zsid 4,12]
Hós. 6,6
Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat. [1Sám 15,22; Péld 21,3; Mik 6,8; Mt 9,13; 12,7]
Hós. 6,7
De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám.
Hós. 6,8
Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.
Hós. 6,9
A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda: gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el.
Hós. 6,10
Szörnyű dolgokat láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel. [Hós 5,3]
Hós. 6,11
Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT