Jel. 22.

Teljes szövegű keresés

Jel. 22.
Jel. 22,1
Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered. [Ez 47,1; Zak 14,8]
Jel. 22,2
A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. [1Móz 2,9]
Jel. 22,3
Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a Bárány trónusa lesz benne: szolgái imádják őt, [Zak 14,11]
Jel. 22,4
és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon.
Jel. 22,5
Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké. [Ézs 60,19; Dán 7,18 ]
Jel. 22,6
És ezt mondta nekem: „Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie.
Jel. 22,7
És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.”
Jel. 22,8
Én, János hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket.
Jel. 22,9
De ő így szólt hozzám: „Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyv igéit: az Istent imádd!”
Jel. 22,10
És így szólt hozzám: „Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van.
Jel. 22,11
Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. [Dán 12,10]
Jel. 22,12
Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. [Ézs 40,10; 62,11; Zsolt 28,4; Jer 17,10]
Jel. 22,13
Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég”. [Jel 1,8; Ézs 44,6; 48,12; Jel 1,17; 2,8]
Jel. 22,14
„Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. [ 1Móz 2,9; 3,22]
Jel. 22,15
Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!
Jel. 22,16
Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag”. [Ézs 11,1. 10]
Jel. 22,17
A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! [Ézs 55,1]
Jel. 22,18
Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben; [5Móz 4,2; 13,1]
Jel. 22,19
ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben.
Jel. 22,20
Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: „Bizony, hamar eljövök”. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! [1Kor 16,22; Jel 1,7]
Jel. 22,21
Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen. [Róm 16,24; 2Thessz 3,18 ]

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT