Román névváltozatok – Variante de denumiri româneşti N-R

Teljes szövegű keresés

Román névváltozatokVariante de denumiri româneşti N-R
Nadaş – Nadăş (Timiş)
Nadeşa – Nadeş
Nadeşul Săsesc – Nadeş
Nadiş – Nadăşu
Nadiş – Nadişu Hododului
Nadişul-român – Nadăşu
Nadişul-român – Nadiş
Nadişu-Romînesc – Nadăşu
Nadrag – Nădrag
Naghifalău – Satu Mare (Arad)
Naghifola – Satu Mare (Arad)
Naghirez – Noghirez
Nagiş – Nadăşa
Naidaş – Naidăş
Naidorf – Neudorf
Nalaţivad – Nălaţvad
Nalaţi-Vad – Vadu (Hunedoara)
Nandora – Nandru
Nandru vale – Valea Nandrului
Nandru-Vale – Valea Nandrului
Napragie – Năpradea
Nasfalău – Nazna
Nasna – Nazna
Naşfalău – Nuşfalău
Nădariu – Nădar
Nădaş – Nadăş (Timiş)
Nădaşa românească – Nadăşa
Nădaşul Săsesc – Nadeş
Nădăjdia – Nădăştia
Nădăjdia de jos – Nădăştia de Jos
Nădăjdia de sus – Nădăştia de Sus
Nădăşa – Nadăşa
Nădăşălu-Unguresc – Nădăşelu
Nădăşel – Nădăşelu
Nădăşelul Unguresc – Nădăşelu
Nădăştia Inferioară – Nădăştia de Jos
Nădăştia Superioară – Nădăştia de Sus
Nădeşd – Nădăşelu
Nădeşdia – Nădăştia
Nădişul-Hododului – Nadişu Hododului
Năidaş – Naidăş
Nălaţ – Nălaţvad
Nălaţi – Vadu (Hunedoara)
Nălaţvad – Vadu (Hunedoara)
Nămăţ – Beregsău Mic
Neagra – Poiana Vadului
Neagra de Sus – Poiana Vadului
Nearsova – Nearşova
Necopoiu – Necopoi
Negreiu – Negreia
Negreni – Negreia
Negreşti – Negreia
Negreşti – Negreşti-Oaş
Negru – Grădinari (Bihor)
Nemeciag – Şagu
Nemeş – Nemeşi
Nemici – Beregsău Mic
Nemnişu – Jucu de Mijloc
Nemţeşti – Iosifalău
Nereu – Nerău
Nermet – Nermed
Netotu – Gura Văii
Netuşei – Netuş
Neţ – Neţeni
Neţi – Neţeni
Neuwerk – Bocşa Nouă (Caraş Severin)
Nevăieşi – Lunca (Hunedoara)
Nevoeş – Lunca (Hunedoara)
Nevoieş – Lunca (Hunedoara)
Niarăşi – Iarăşi
Niarsova – Nearşova
Nicolae Titulescu – Halmeu Vii
Nicopoiu – Necopoi
Nicula – Micula
Niereu – Nerău
Nierţa – Mierţa
Nighighiş – Bârcea Mică
Nimăeşti – Nimăieşti
Nimigea românească – Nimigea de Sus
Nimigea ungurească – Nimigea de Jos
Nimigea-română – Nimigea de Sus
Nimtiu – Mintiu
Nimtiu Gherlii – Mintiu Gherlii
Niomat – Maiad
Nirajtău – Ungheni
Niraştău – Ungheni
Niraşteu – Ungheni
Nireş – Mesteacănu
Nireşul Mare – Mireşu Mare
Niriş – Mireş
Nirişu – Mireş
Nirşid – Mirşid
Niuitod – Lunga
Noa – Noua
Nochrig – Nocrich
Nocrig – Nocrich
Nogiorid – Nojorid
Noieni – Satu Nou (Bistriţa-Năsăud)
Nojlac – Noşlac
Nojurid – Nojorid
Noţâg – Noţig
Nou – Satu Nou (Braşov)
Noul – Nou
Noul – Nou Săsesc
Noul-român – Nou Român
Nou-Romînesc – Nou Român
Noul Săsesc – Nou
Noul Săsesc – Satu Nou (Bistriţa-Năsăud)
Nouştat – Noiştat
Nuşfalău – Mărişelu
Nuşfalău – Nuşeni
Oaia – Vălenii
Oaraiug – Vărai
Oarba – Oarba de Mureş
Oarda de Jos – Oarda
Oarheiu – Orheiu Bistriţei
Oariu – Oar
Oarţa de Mijloc – Orţiţa
Oaşu – Oaş (Cluj)
Obârşa – Obârşia (Arad)
Obârşa – Obârşie (Hunedoara)
Obârşia – Obârşie (Hunedoara)
Obârşie-Tiur – Deleni-Obârşie
Obrăzel – Obreja (Alba)
Obreaja – Obreja (Alba)
Ochiuri – Ocişor
Ochiuri – Ociu
Oci – Ociu
Ocifalău – Oţeni
Ocland – Icland
Oclandul Homorodului – Ocland
Ocna – Ocna Sibiului
Ocna – Ocniţa
Ocna de fer – Ocna de Fier
Ocna Murăşului – Ocna Mureş
Ocna Mureşului – Ocna Mureş
Ocna Şugătag – Ocna Şugatag
Ocna-Sibiiului – Ocna Sibiului
Ocne – Ocna Dejului
Ocne – Ocna Mureş
Ocolişăl – Ocolişel
Ocolişel – Ocolişu Mic
Ocolişul Mare – Ocoliş
Ocolişul-mic – Ocolişel
Obîrşia Tiurului – Deleni-Obârşia
Odaia Criva – Criva
Odorău – Odoreu
Odorfalău – Curteni
Odorhei – Odorheiu Secuiesc
Odorhei – Şieu-Odorhei
Odorheiu – Odorheiu Secuiesc
Odorheiu – Someş-Odorhei
Odorheiu-Săcuiesc – Odorheiu Secuiesc
Odorheiul-săcuiesc – Odorheiu Secuiesc
Odriheiu – Odrihei
Ofenbaia – Baia de Arieş
Ogari – Poieniţa (Mureş)
Ogradina Nouă – Ogradena Nouă
Ogradina Veche – Ogradena
Ogruţ – Ugruţiu
Ogruţu – Ugruţiu
Ohaba – Ohaba-Forgaci
Ohaba – Săvârşin
Ohaba de Piatră – Ohaba de Sub Piatră
Ohaba Mutnic – Ohaba (Caraş-Severin)
Ohaba Ponorului – Ohaba-Ponor
Ohaba Românească – Ohaba Lungă
Ohaba sârbească – Ohaba Română
Oieşdea – Oiejdea
Oieştea – Oiejdea
Oiva – Vălenii
Ojeşti – Ogeşti
Olafalăul Mare – Vlăhiţa
Olafalăul Mic – Căpâlniţa
Oleştelec – Tălişoara
Olosâg – Ololsig # Săcueni
Olostelic – Tălişoara
Olosu – Tălişoara
Olpret – Bobâlna (Cluj)
Oltul – Olteni
Olţemir – Olteni
Omor – Roviniţa Mare
Omorul Mic – Roviniţa Mică
Onuc – Bârlea
Oradea mare – Oradea
Oradea Nouă – Uivarăş
Oradia Sărata – Sărăţeni
Oralău – Tămăşeni
Oraşul Nou – Uivarăş
Oraşul Stalin – Braşov
Oraşul Victoria – Victoria
Oraviţa Montană – Oraviţa
Oraviţa Română – Oraviţa
Orazina – Oarzina
Orăsia – Orosia
Orăşia – Orosia
Orăştia-Biacului – Orăştioara de Jos
Orăştie – Orăştioara de Jos
Orba – Oarba de Mureş
Orbou – Orbău
Oreşti – Orăşti
Orfalău – Moldoveneşti
Orhei – Chinari
Orheiu – Orheiu Bistriţei
Orimingia – Ormindea
Orlea sub cetate – Subcetate (Hunedoara)
Ormeniş – Urmeniş (Maramureş)
Ormenişul de Câmpie – Urmeniş (Bistriţa-Năsăud)
Ormindia – Ormindea
Ormingia – Ormindea
Orod – Vladimirescu
Oroiul Secuiesc – Oroiu
Orosâia – Orosia
Orosfaiea – Orosfaia
Oroşteiu – Orăştie
Orotva – Jolotca
Ortiţa – Orţiţa
Orvişel – Orvişele
Osoiu – Osoi
Ostrovel Gureni – Brazi
Ostrovel-Gureni – Ostrovel
Ostrovul Mare – Ostrov
Osvai – Osoi
Osvaiu – Osoi
Oşdolea – Ojdula
Oşdula – Ojdula
Oşi – Ioşia
Oşorheiu – Dumbrava (Cluj)
Oşorheiu – Târgu Mureş
Oşorheiu – Târguşor (Cluj)
Oşorheiul Românesc – Oşorhel
Oşorhel – Târguşor (Cluj)
Oşvari – Oşvarău
Otlaca – Grăniceri
Oţel – Aţel
Oţfalău – Oţeni
Ouariu – Oar
Ozdu – Ozd
Palatca – Pălatca
Palăş – Paloş
Palfalău – Păuleni
Palfalău – Păuleni-Ciuc
Palfalău – Păuleşti (Satu Mare)
Palota Nouă – Palota
Panatul-Nou – Horia (Arad)
Panc Seliştiea – Panc-Sălişte
Panciceu – Panticeu
Pancu – Panc
Panetul-de-Câmpie – Pănet
Panic – Păniceni
Panicu – Păniceni
Panit – Panic
Panit – Pănet
Papolţ – Păpăuţi
Paptelicu – Popteleac
Paraid – Praid
Parhita – Parhida
Parneşti – Pârneşti
Paroşeni – Jiu-Paroşeni
Paroş-Peşteră – Peştera (Hunedoara)
Paroşpeşterea – Peştera (Hunedoara)
Pasăre – Vrabia
Pataca – Deleni (Mureş)
Patacfalău – Văleni (Harghita)
Patău – Potău
Pauleni – Păuleni
Pauleni – Păuleni-Ciuc
Pauleni – Sânpaul (Harghita)
Pauleşti – Păuleşti (Bihor)
Paulian – Livada (Arad)
Paulis – Păuliş (Arad)
Paulişul Vechiu – Păuliş
Pauloaia – Păuloaia
Păclişa – Pâclişa
Pădurea – Pădureni (Sălaj)
Pădurea Ciala – Ciala
Pădurea Urziceni – Urziceni-Pădure
Pădureni – Dumbrava (Hunedoara)
Pădureni – Pădurenii (Cluj)
Pădurenii – Pădureni (Sibiu)
Pădureniu Mic – Pădurenii Mici
Păduricea – Pădurenii Mici
Păgida – Păgâda
Păiuşani – Păiuşeni
Păltiniş – Păltiniş-Ciuc
Păltinişul – Păltiniş (Caraş-Severin)
Păluta – Lunca Bradului
Pănadie – Pănade
Pănatul Nou – Horia (Arad)
Păpăuţ – Păpăuţi
Părâu – Părău
Păroasa – Dealu Mic
Pătrinzel – Petrinzel
Pătrova – Petrova
Păţal – Izvoarele (Bihor)
Păţal – Viişoara (Bihor)
Păţalul Mare – Viişoara (Bihor)
Păţălca – Peţelca
Păţăluşu – Păţalul Mic
Păucea – Păucişoara
Păucea Mediaşului – Păucea
Păucişoara – Păucea
Păuciţa – Păucişoara
Păulean – Livada (Arad)
Păuleni – Păuleni-Ciuc
Păuleni – Sânpaul (Harghita)
Păulişul – Păuliş (Hunedoara)
Păuşe – Păuşa (Bihor)
Păvergina – Povârgina
Pâclişa – Păclişa
Pânticeu – Panticeu
Pârâul Porcului – Brădeţelu
Pârnova – Pârvova
Pâtirş – Pătârş
Peatra – Subpiatră (Bihor)
Peceliu – Peceiu
Pecenevca – Pecinişca
Pecenişca – Pecinişca
Pecica Română – Pecica
Pecica ungurească – Rovine
Pecica Veche – Pecica
Peciul nou – Peciu Nou
Pele – Becheni
Pele-Sărvăzăl – Sărvăzel
Peleşul mare – Peleş (Satu Mare)
Pelie – Becheni
Pepiniera Ceala – Pepiniera Ciala
Percoşova – Percosova
Pereceiu – Pericei
Pereciu – Pericei
Peregul german – Peregu Mare
Periamoş – Periam
Perla Vlăhiţei – Băile Vlăhiţa
Perneşti – Pârneşti
Perova – Pârvova
Pescarii – Pescari (Caraş-Severin)
Pescărie – Biscaria
Pescuş – Ofşeniţa
Pesteş – Peştera
Peşelnic – Petriceni
Peşteana Mare – Peşteana
Peşteana Mică – Peşteniţa
Peştera – Peştere (Bihor)
Peştera Bolii – Peştera (Hunedoara)
Peşterea – Peştera (Hunedoara)
Peşterea – Peştere (Caraş-Severin)
Peşteş – Peştera
Peşteş – Peştiş
Peştieşu – Peştera
Peştişu Mare – Peşteana
Peştisu Mic – Peşteniţa
Peştişul din Jos – Peştişu Mare
Peştişul din Sus – Peştişu Mic
Petca – Petecu
Petchi – Valea Petchi
Petea de Câmpie – Petea (Mureş)
Petefalău – Peteni
Petenie – Petenia
Peterit – Peteritea
Peterita – Peteritea
Peterite – Peteritea
Peterlaca – Petrilaca (Mureş)
Peterlaca – Petrilaca de Mureş
Petie – Petea (Mureş)
Petigd – Petid
Petirş – Pătârş
Petişdorf – Petiş
Petrani-Vălani – Vălanii de Beiuş
Petrău – Petreu
Petrângeni – Pătrângeni
Petre Luciu – Nocrich
Petreşti-Alba – Petreşti (Alba)
Petreu – Petreşti (Satu Mare)
Petridu Unguresc – Petreştii de Jos
Petridul de Jos – Petreştii de Jos
Petridul de Mijloc – Petreştii de Mijloc
Petridul de Sus – Petreştii de Sus
Petrifalău – Petreşti (Alba)
Petrifalău – Petrisat
Petrigei – Pătrângeni
Petrihaz – Petreşti (Cluj)
Petrihaza – Petreşti (Cluj)
Petrila – Petrilova
Petrilaca Română – Petrilaca (Mureş)
Petrilaca-ungurească – Petrilaca de Mureş
Petrileni-Zăvoieni – Petrileni
Petrindul Mare – Petrindu
Petrindul Mic – Petrinzel
Petri sat – Petrisat
Petrinţel – Petrinzel
Petriş – Pietriş
Petroasa – Petrani
Petroasa – Petros
Petroasa – Pietroasa (Bihor)
Petromani – Petroman
Petroşani – Pătrângeni
Petroşeni – Petroşani
Petrovasela – Petrovaselo
Peţălca – Peţelca
Pianul din Jos – Pianu de Jos
Pianul din Sus – Pianu de Sus
Pianul Românesc – Pianu de Sus
Pianul Săsesc – Pianu de Jos
Piatra – Subpiatră
Piatra Hărcanii – Piatra Harcană
Piceşti – Lunca (Alba)
Piclău – Picleu
Piele – Becheni
Pietroasa-Mare – Petroasa Mare
Pietros – Pietroasa (Bihor)
Pietrosu – Petros
Pigleşa – Pâglişa
Pilu mare – Pilu
Pintac – Slătiniţa
Pinteac – Pintic
Pinteacu – Pintic
Pintec – Pintic
Pintic – Slătiniţa
Pinticu Romînesc – Pintic
Pinticul-român – Pintic
Pipa – Pipea
Pipe – Pipea
Piroasa – Piroşa
Piroşu – Piroşa
Pirul – Pir
Piscopia – Episcopia Bihorului
Pişpichiu – Episcopia Bihorului
Piteritea – Peteritea
Pîgleşa – Pâglişa
Pîrîul Şumeleu – Pârâul Şumleu
Plaiu – Suplai (Bistriţa-Năsăud)
Plaiu – Plaiuri
Platou Corneşti – Corneşti (Mureş)
Plăieşi – Plăieşti
Plăieştii de Sus – Plăieşii de Jos
Plăieştii de Sus – Plăieşii de Sus
Plăşcuţa – Pleşcuţa
Pleaşa – Râmeţ-Sat
Plesca – Pleşca
Pleţca – Pleşca
Plop de Strei – Plopi (Hunedoara)
Ploptişu – Plopiş (Harghita)
Poca – Păingeni
Poca-Cristur – Păcureni
Poceaga de Jos – Poşaga de Jos
Poceaga de Sus – Poşaga de Sus
Poceşti – Lunca (Alba)
Pocişoara – Păucea
Poclişa – Pâclişa
Pocluşa – Pocluşa de Barcău
Pocluşa – Pocluşa de Beiuş
Pocluşa de Beliu – Pocluşa de Beiuş
Pocluşe – Pocluşa de Barcău
Pocluşe – Pocluşa de Beiuş
Podgoria – Covăsinţ
Podgoria – Seleuş (Bihor)
Podul Săcuilor – Săcueni
Poenari – Poienari
Poeni – Poieni
Poeni – Poieni (Alba)
Poeni – Poieni (Hunedoara)
Poeni – Poienile Izei
Poenii de Jos – Poienii de Jos
Poenii de Sus – Poienii de Sus
Poenile Boinei – Poienile Boinii
Poenile Zăgrei – Poienile Zagrei
Poeniţa – Poieniţa (Sibiu)
Poeniţa-Tomii – Poieniţa Tomii
Poeniţa-Voini – Poieniţa Voinii
Poiana – Ciceu-Poieni
Poiana – Poian (Covasna)
Poiana – Poiana Aiudului
Poiana – Poiana Codrului
Poiana – Poiana Fagului
Poiana – Poiana Ilvei
Poiana Almaş – Poiana Mereni
Poiana Arieşului – Poiana (Cluj)
Poiana-Batizului – Poiana Botizii
Poiana-Botizei – Poiana Botizii
Poiana Calului – Poiana Horea
Poiana Copăcel – Poiana Tăşad
Poiana de Arieş – Poiana (Cluj)
Poiana de Jos – Poienii de Jos
Poiana de Sus – Poienii de Sus
Poiana Dobricului – Ciceu-Poieni
Poiana Horii – Poiana Horea
Poiana Mărul – Poiana Mărului (Braşov)
Poiana Mărului – Bicaz-Chei
Poiana Mărului – Mereşti
Poiana Moţilor – Poiana Tăşad
Poiana Porcului – Fântânele (Maramureş)
Poiana Rechiţele – Poiana Răchiţelii
Poiana Rechiţelii – Poiana Răchiţelii
Poiana Stalin – Poiana Braşovului
Poiana-Valea-Iepei – Poiana (Hunedoara)
Poiana-Valea-Iepei – Poieniţa (Hunedoara)
Poiana-Valeaiepii – Poiana (Hunedoara)
Poiana Valea Iepii – Poiana (Hunedoara)
Poiana-Valeaiepii – Poieniţa (Hunedoara)
Poiana Valea Iepii – Poieniţa (Hunedoara)
Poieni – Poienile Izei
Poieni – Poienile Zagrei
Poieni de sub Munte – Poienile de sub Munte
Poienile Boinei – Poienile Boinii
Poienile de Jos – Poienii de Jos
Poienile de Sus – Poienii de Sus
Poienile Glodului – Poienile Izei
Poienile lui Ilici – Poienile Izei
Poienile Rusului – Poienile de sub Munte
Poienile Şieului – Poienile Izei
Poienile Zăgrii – Poienile Zagrei
Poieniţa – Poniţa
Pojejena de Jos – Pojejena
Pojejena română – Pojejena
Pojejena Sârbească – Pojejena de Sus
Pojorâta – Pojorta
Polda Mică – Apoldu de Jos (Sibiu)
Polda Mare – Apoldu de Sus (Sibiu)
Poleşti-Ilva – Lunca Bradului
Poleţi-Ilva – Lunca Bradului
Polian – Poian (Covasna)
Pomezău – Pomezeu
Ponivas – Viişoara (Satu Mare)
Ponoară – Lorău
Ponor – Ponoară
Popeni Mirşid – Popeni
Popfalău – Popeşti (Bihor)
Popfalău – Popeşti (Cluj)
Popmezeu – Pomezeu
Popmezeu-Câmpani – Câmpani de Pomezeu
Poptelec – Popeni
Poptelec – Popteleac
Porceşti – Turnu Roşu
Porceşti – Vălenii de Mureş
Porcurea – Vălişoara (Hunedoara)
Pordean – Pordeanu
Pordeani – Pordeanu
Porgani – Pordeanu
Portelec – Portiţa
Portoşu – Partoş
Porumbenii – Paulian
Porumbeşti – Cheglevici
Porumbul-mare – Porumbenii Mari
Porumbul-mic – Porumbenii Mici
Poşaga din Jos – Poşaga de Jos
Poşaga din Sus – Poşaga de Sus
Poşalaca – Poşoloaca
Poşolaca – Poşoloaca
Poşorita – Pojorta
Poşorta – Pojorta
Poşta – Posta
Potângani – Ptingani
Potiand – Potiond
Potoc – Deleni (Mureş)
Povărgina – Povârgina
Povârşina – Pojoga
Povergina – Povârgina
Prajmar – Prejmer
Predeal – Predeluţ
Preluciul Mare – Lozna
Preluţ – Preluci
Preluţu – Preluci
Preluţul Mare – Lozna
Presaca – Presaca Ampoiului
Presaca – Prisaca (Bihor)
Presaca – Prisaca (Caraş-Severin)
Presaca de Jos – Presaca
Presaca de Secaş – Presaca
Presaca de Sus – Presaca Ampoiului
Presacina – Prisacina
Preşmer – Prejmer
Preşmer – Toarcla
Preuteasa – Preoteasa
Prevăleni – Prăvăleni
Priaj – Pria
Principele Mihai – Traian (Satu Mare)
Principesa Elena – Valea Vinului
Prislop – Liviu Rebreanu
Prislopul Mare – Boiu Mare
Prislopul Mic – Prislop (Maramureş)
Prodaniştea – Prodăneşti
Prodariştea – Prodăneşti
Prostea-Mare – Târnava (Sibiu)
Prostea-Mică – Târnăvioara
Proştea – Stejărişu
Proştea Mare – Târnava (Sibiu)
Proştea Mică – Târnăvioara
Proşti – Stejărişu
Proştiţa – Târnăvioara
Prud – Prod
Pruneşti – Prunişor
Pticlău – Păduriş
Puieni – Puini
Puiu – Pui
Purcăreşti – Purcăreţi
Purcăreţ – Purcăreni
Pusta – Posta
Pusta Cămăraş – Cămăraşu
Pusta-Dorolţului – Dorolţ
Pusta-Sâncraiu – Crăeşti (Cluj)
Pusta Sânmartin – Mărtineşti (Cluj)
Pusta-Sânmiclăuş – Sânnicoară (Cluj)
Pusta-Sîn-Mihaiu – Sânmihaiu Almaşului
Pusta-Tălmaciu – Tălmaci
Puşlaca – Poşoloaca
Putna – Putna Mare
Puturoasa – Băi de Nămol
Puturoasa – Bizuşa-Băi
Racăş – Racâş
Racăşul-de-Jos – Racoş
Rachiş – Racâş
Rachiş – Racu
Rachiş – Vălenii de Arieş
Rachişul de Arieş – Vălenii de Arieş
Rachişul-român – Vălişoara (Cluj)
Racoş – Racu
Racoşul de Jos – Racoş
Racoteaş – Răchitiş (Bacău)
Racul – Racu
Ramna – Rănuşa
Rapolt – Rapoltu Mare
Rapoltul Mic – Rapolţel
Rastoliţa – Răstoliţa
Rati – Ratin
Ratinu – Ratin
Ratiş – Vălenii de Arieş
Raţi – Ratin
Ravna – Rănuşa
Răbra – Rebra
Răcădău – Cartierul Valea Cetăţii
Răcăşdia – Răcăştia
Răcăşel – Altringen
Răchişăl – Rachiş
Răchişdorf – Richiş
Răchişel – Rachiş
Răchişu Romînesc – Vălişoara (Cluj)
Răchişul român – Vălişoara (Cluj)
Răgmani – Rigmani
Răguşeşti – Rugăşeşti
Rămeţ – Râmeţ
Rămeţi – Remeţi (Maramureş)
Rămuşa – Ramna
Răpolţelu – Rapolţel
Răsboeni-Cetate – Războieni-Cetate
Răsbuneni – Răzbuneni
Răstoci – Rostoci
Răstojnea – Răstoliţa
Răstolci – Răstoci
Răstolţi – Răstolţ
Răstolţul-mare – Răstolţ
Răstoşnea – Răstoliţa
Răştoliţa – Răstoliţa
Răştolţul-deşert – Răstolţu Deşert
Răteag – Reteag
Răuţ – Răuţi
Răvăşăl – Răvăşel
Râchişdorf – Richiş
Râgmani – Rigmani
Râjnov – Râşnov
Râmeţi-Brădeşti – Brădeşti (Alba)
Râmeţi-Cheia – Cheia
Râmeţ-Olteni – Olteni
Râmeţ-Pleaşa – Râmeţ-Sat
Râmeţ-Valea Mănăstirei – Valea Mănăstirii
Rânuşa – Rănuşa
Râpa de Sus – Vătava
Râpa Râmeţului – Valea Mănăstirii
Râtu – Comorâţa
Râtu – Retiş
Râtul Blaghii – Vâlcelele (Bihor)
Râturi – Medieş-Râturi
Râu Curtuiuşiu – Perii Vadului
Râu de Mori din Sus – Suseni (Hunedoara)
Râu Mare – Arieşul Mare
Râu Mic – Arieşul Mic
Râul Mare – Albac
Râul Mare – Scărişoara
Râuşor – Ruşor (Hunedoara)
Rea – Reea
Rebra Mare – Rebra
Rebra Mică – Rebrişoara
Recasat – Altringen
Rece – Recea (Sălaj)
Recea – Reciu
Recea Mică – Recea (Sălaj)
Recea Telechiană – Recea Nouă
Rece-Crestur – Recea-Cristur
Recened – Rareş
Recenet – Rareş
Rechişdorf – Richiş
Rechişoara – Răchitova
Rechişor – Răchitova
Rechita-Purcăreţi – Răchita (Alba)
Rechitiş – Răchitiş (Bacău)
Rechitova – Răchitova
Rechiţăl – Răchiţele
Reciţa – Reşiţa
Regele Carol – Răpsig
Regele Ferdinand I. – Cauaceu
Reghie – Reghea
Reghin Sat – Reghinul Unguresc
Reghinul Săsesc – Reghin
Regin – Reghin
Regina Maria – Avram Iancu (Bihor)
Reicani – Răicani
Remetea – Remetea Chioarului
Remetea – Remetea Mare
Remetea – Remetea Oaşului
Remetea – Remeţi (Maramureş)
Remetea-Chiorului – Remetea Chioarului
Remetea Germană – Remetea Mică
Remetea Lungă – Remetea Luncă
Remetea Mică – Remecioara
Remetea Nemţească – Remetea Mică (Timiş)
Remetea-Pogăneşti – Remetea-Pogănici
Remetea Secuiască – Eremitu
Remetea-timişana – Remetea Mare
Remeţ – Remeţi (Bihor)
Remeţa – Eremitu
Remeţi – Remetea (Mureş)
Remeţi – Remeţi pe Someş
Remţe – Remetea (Mureş)
Rendiu – Rediu
Repedea – Borşa-Repedea
Repedeu – Borşa-Repedea
Repsig – Răpsig
Restoci – Rostoci
Restolţul Mare – Răstolţ
Reşiţa-montană – Reşiţa
Retest – Răteşti
Reteşdorf – Retiş
Reteşti – Răteşti
Reti – Reci
Retişdorf – Retiş
Retişul – Retiş
Retiţa – Răchiţele
Retiţea – Răchiţele
Revăşel – Răvăşel
Rezu Mare – Noghirez
Ria – Reea
Ribicioara de Jos – Ribicioara
Ribiţioara – Ribicioara
Richişdorf – Richiş
Richişul – Richiş
Riciul de Câmpie – Râciu
Rimeţ – Râmeţ
Rina – Rava
Ripa – Râpa
Ripaş – Râpaş
Ritman – Rigmani
Rittberg – Tormac
Rîmeţi – Râmeţ
Rîşca – Rişca (Hunedoara)
Rîşculiţa – Rişculiţa
Roadăş – Roadeş
Roandala – Roandola
Roandela – Roandola
Roaua – Roua
Rocna – Rodna
Rocoteaş – Răchitiş (Harghita)
Rodna Nouă – Şanţ
Rodna Veche – Rodna
Rogna – Rona
Rogna Veche – Rodna
Rogojăl – Rogojel
Rogoz-Beliu – Rogoz de Beliu
Rogozeşti – Perişor
Rogozii-de-Beliu – Rogoz de Beliu
Româneşti – Romaneşti
Romiţa – Romita
Romna – Rona
Romna Sărat – Coştiui
Rorbaca – Rodbav
Rosalia – Rozavlea
Roşia – Roşia de Secaş
Roşia Abrudului – Roşia Montană
Roşia de Munte – Roşia Montană
Roşia-săsească – Roşia (Sibiu)
Roşia-Sebiş – Roşia (Arad)
Roşie – Roşia (Sibiu)
Roşie – Rotbav
Roşie de Secaş – Roşia de Secaş
Roşiori Bihor – Roşiori
Rotbac – Rotbav
Rotbav – Rodbav
Rovăşel – Răvăşel
Ruda – Ruda-Brad
Ruda-Baia – Ruda Barza
Rudăria – Eftimie Murgu
Rudeiu – Roandola
Rueni – Turnu Ruieni
Rueni-Turnu – Turnu Ruieni
Rugăşăşti – Rugăşeşti
Rugfalău – Rugăneşti
Ruginos – Ruginosu
Rugonfalău – Rugăneşti
Ruieni – Rueni
Ruieni Turnul – Turnu Ruieni
Ruini – Turnu Ruieni
Ruja – Râşnov
Ruja – Rugea
Ruje – Râşnov
Runc – Runcu Salvei
Runcu – Runc (Alba)
Runcu – Runcu Salvei
Runcul Mic – Runcşor
Rus – Dealu (Harghita)
Rus – Ruşi (Hunedoara)
Ruscberg – Rusca Montană
Ruscior – Ruştior
Rusfalău – Ruseni (Covasna)
Rusomontan – Dealu (Harghita)
Rusova Bătrână – Rusova Veche
Rusu – Rus
Ruşava – Orşova (Mehedinţi)
Ruşava – Orşova (Mureş)
Ruşcior – Ruscior
Ruşcor – Ruscior
Ruşcova – Ruscova
Ruşeni – Ruseni
Ruşi – Ruşeni
Ruşii de Munţi – Ruşii Munţi
Ruşi-Munţi – Ruşii Munţi
Ruşii Munţilor – Ruşii Munţi
Ruşova-nouă – Rusova Nouă
Ruşova-veche – Rusova Veche
Ruşu – Rus
Ruşu – Ruşi (Hunedoara)
Ruteni – Zorile

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT