ERDÉLY, BÁNSÁG ÉS PARTIUM TÖRTÉNETI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HELYSÉGNÉVTÁRA

ERDÉLY, BÁNSÁG ÉS PARTIUM
TÖRTÉNETI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HELYSÉGNÉVTÁRA
 
 
Dicţionarul istoric şi administrativ
al localităţilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş
*
Historisch-administratives Ortsnamenbuch
von Siebenbürgen, Banat und Partium
*
Historical and administrative dictionary of localities
from Transilvania and Banat, Crisana, Maramures Counties
*
Речник места из Трансилваније и Баната
Rečnik mesta iz Transilvanije i Banata
*
Історичний і адміністративний словник місцевостей Трансильванії‚
Банату, Крішани і Марамороши
*
Sbierka historickych a administrativnych pomenovánie
obcí zo Sedmohradska, Banatu a Bihorska dolnazeme
*
Sbírka historických a administrativních pojmenováni obcí
ze Sedmihradska, Banátu a Bihorské dolní země
ERDÉLY, BÁNSÁG ÉS PARTIUM
TÖRTÉNETI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HELYSÉGNÉVTÁRA
Dicţionarul istoric şi administrativ al localităţilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş • Historisch-administratives Ortsnamenbuch von Siebenbürgen, Banat und Partium • Historical and administrative dictionary of localities from Transilvania and Banat, Crisana, Maramures Counties • Речник места из Трансилваније и Баната – Rečnik mesta iz Transilvanije i Banata • Історичний і адміністративний словник місцевостей Трансильванії‚ Банату, Крішани і Марамороши • Sbierka historickych a administrativnych pomenovánie obcí zo Sedmohradska, Banatu a Bihorska dolnazeme • Sbírka historických a administrativních pojmenováni obcí ze Sedmihradska, Banátu a Bihorské dolní země
Szerző:
Szabó M. Attila
I. kötet
A-O
II. kötet
P-Z
Pro-Print Könyvkiadó
Csíkszereda, 2003
Ez a munka a Teleki László Intézet és a Pro-Print Könyvkiadó közös kutatási és könyvkiadási programjában készült.
A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta.
A munka elkészítését támogatták
Communitas Alapítvány, Bukarest; Erdélyi Körök Országos Szövetsége (Dr. Kövesdy Pál elnök), Szekszárd; Illyés Közalapítvány, Budapest; Jan de Haas és Györgyi, Poortugaal, Hollandia; Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia Budapest; Nádudvary György és Mária, Brassó; NKÖM Határon Túli Kéziratelőkészítő-támogatási pályázat, Budapest; Otto Fleckhammer von Aystätten vezérigazgató, Sepsiszentgyörgy; Pro Professione Alapítvány, Budapest; Szilágysomlyói Nádudvary Tamás és Júlia, Budapest; Szombati János; Teleki László Intézet, OM NKFP „Kulturális külpolitika és nemzeti identitás program”, Budapest
A forrásanyagot biztosították
ASTRA Könyvtár, Nagyszeben; Bárdi Nándor, Teleki László Intézet, Budapest; Codrean Adrian, Központi Egyetemi Könyvtár, Bukarest; Constantin Mălinaş, igazgató, Nagyváradi Megyei Könyvtár; Danku Pál helytörténész, Szatmárnémeti; Emilia Eve tanárnő, Taras Sevcenko Líceum, Máramarossziget; Imreh István, történész, akadémikus, Kolozsvár; Jámbor Gyula, főszerkesztő, „Nyugati Jelen” Arad; Jenei Zsuzsa, igazgató, KSH Levéltára, Budapest; Kacsó Sándor tanárinformatikus, Medgyes; Kerekes Károly, RMDSz parlamenti képviselő, Bukarest; Kiss András fölevéltáros, Kolozsvár; Dr. Kovácsné József Magda és Kovács Nemere, Kolozsvár; Romániai Ukránok Demokrata Szövetsége, Nagybánya; Róth András Lajos, könyvtáros, Dokumentációs Könyvtár, Székelyudvarhely; Siebenbürgen-Institut, Gundelsheim, Német Szövetségi Köztársaság; Slavomir Gvozdenović parlamenti képviselő és Ljubomir Stepanov közgazdász, Romániai Szerbek és Krassovánok Demokrata Szövetsége (Демократски Савез Срба и Карашевака у Румунији); Şomlea Florin, megyei tanácsos Beszterce-Naszód megye; Dr. Szekeres Sándor, Budapest; Szekernyés János, helytörténész, Temesvár; Török János, Szeged;
Lektorálta
Kiss András
Pál-Antal Sándor
Sorozatszerkesztő
Bárdi Nándor
A térképeket készítette
Sebők László
Nyomdai előkészítés
Kalonda Bt.
© Szabó M. Attila
© Teleki László Alapítvány, 2003
© Pro-Print Könyvkiadó, 2003
ISBN 973-8468-01-9
In memoriam Szabó M. Erzsébet, Szabó M. Péter

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT