Borostyánkő. Borostyánkői vár.

Teljes szövegű keresés

Borostyánkő. Borostyánkői vár.
Borostyánkő, regényes, szép fekvésű nagy község, 209 házzal és 1263, jobbára németajkú lakossal, kik vallásra nézve r. katholikusok és ág. evangelikusok. Postája helyben van, távirója Lékán. A falu 619 méter magasságban fekszik és fölötte emelkedik a hatalmas borostyánkői vár, mely még ma is teljes épségben, jól lakható állapotban áll fenn.
A község hegyeiből kerültek ki azok a kigyla (szerpentin) kőeszközök, a melyeknek kőkori maradványai a vidéken szétszórva találhatók. Most e szerpentinkő feldolgozása kisebbszerű iparrá fejlődött ki és izléses, szép dísztárgyakat állítanak elő belőle. Határában vaskori sirhalom van. A mult században puskaport is gyártottak a községben, továbbá gáliczolajat és czinóbert. Rézkovand-bányája is van, a mely szintén nagyon régi. Kath. 25templomának alapja a XVI. századból való és erre építették az uj templomot, melynek sekrestyéjében még most is látható a régi góthikus szentségfülke. Csinos, ev. temploma a mult század végén épült. Az iskolákon kivül van gyermekmenhelye, továbbá önsegélyző egylete és dalegylete. A körjegyzőség és körorvos székhelye. Regényes fekvésénél és szép, egészséges vidékénél fogva, kedvelt czélpontja a turistáknak és a nyaralóknak. Első birtokosa, a hagyomány szerint, két bevándorolt spanyol testvér volt.

Borostyánkő. Saját felvételünk.
Vára a tatárjáráskor már fennállott. A XIII. század elejétől Frigyes német császár bírta, utána IV. Béla, majd Németujvári Henrik, ki 1270-ben Ottokár cseh királynak adta át. Néhány évvel később már Németujvári Iván a vár ura, azonban a század végén Albert osztrák herczeg kezére jut, kitől III. Endre vette vissza. 1336-ban Iván fia: II. János, osztrák kézre juttatja a várat, de a XIV. század közepén már ujból magyar várnagyok őrizete alatt áll. 1342-ben ismét a Németujváriak birtokában van és 1398-ban zálogként kerül Wallsee Reinprechthez. 1430-ban Frigyes német császáré a vár, de csak 1446-ig, amikor megint magyar kézre jut, hogy csakhamar ismét a németek birtokába kerüljön s az ő uralmuk alatt maradjon 1647-ig. Ekkor ismét visszakapcsoltatott Magyarországhoz és vétel utján gróf Batthyány Ádám birtokába került. Ez időtől a Batthyányaké maradt 1864-ig, a mikor gróf Batthyány Gusztáv az angol Egán Eduárdnak adta el. Örökösétől, Egán Edétől, a jelenlegi tulajdonos, Almássy Ede vásárolta meg. A sok tulajdonos alatt természetesen maga a vár is sokat változott és veszített eredeti alakjából. Az északi szárny a XVII. század elejéről való; a másik szárny átalakítása ujabbkori. Igen érdekes a lovagterem, melynek falai és menyezete szép stucco-díszítéssel birnak. A várfal egyik donjonjában van elhelyezve a fegyvertár, mely érdekes és gazdag gyüjteményt tartalmaz. A várnak sziklába tört kútja roppant mély.

BOROSTYÁNKŐ. Saját felvételünk.
A vár jelenlegi tulajdonosa nehány érdekes gyüjtemény birtokában van. Így gazdag könyvtára értékes, régi eredeti példányokat foglal magában, mint a teljes Fejér-kodexet, Orteliust, Pázmányt stb. Különösen érdekes a ritka teljességi numismatikai gyüjtemény a római családok pénznemeivel, 26továbbá egy kőkorszakbeli (késő neolith-kori) gyüjtemény, mely Temesmegyéből, Kubinból került ide.
A községben van még Egan Ede szép kastélya is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT