Szt.-Márton kutja.

Teljes szövegű keresés

Szt.-Márton kutja.
A templom nyugotra tekintő homlokzata előtt levő nagyobb szabad téren áll Szt. Márton kútja, melynek vizével – a nép hite szerint – a szt. püspök édes anyját megkeresztelte.
A homlokzaton, a tempomajtó felett, a templomot építő Batthyány Erzsébet grófnő emlékét következő felirat hirdeti:
Hanc sacram aedem vovit et dicavit
Sumtibus propriis Divo Martino
Episcopo et confessori hic nato
Illustrissima Dna Dna Comitissa
Maria Elisabetha de Bottiani 1670.
133E felirat felett, egy négyszögű mezőben az Erdődy-család czímere látható.
A templom három részből áll: a nagyobb középhajóból és a két kisebb oldalhajóból. A középhajó keleti végén áll a 4–4 korinthusi oszloptól környezett főoltár a szt. Háromság képével, szt. István és szt. László királyok szobraival. A főoltár jobb oldalán van a sekrestye, baloldalán szt. Márton kápolnája. A szentély előtt levő kőrácsozat mellett van balról szt. Tamás oltára, jobbra a Boldogságos Szűz oltára.

A SZOMBATHELYI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA ÉPÜLETE. B. Kiss Zoltán felvétele.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT