Bagolyvár.

Teljes szövegű keresés

Bagolyvár.
A város végén egy érdekes épűlet tűnik szemünkbe: az u. n. Bagolyvár.
1851-ben Zwitkovich Károly, hadbiztos építtette, a ki „Károlyvárra” keresztelte, de a közönség Bagolyvárnak nevezte el. 1871-ben jutott vásárlás utján Sövegjártó ügyvéd birtokába. Hogy az épület nevének megfeleljen, tulajdonosa 5 mázsás vasbaglyot tétetett a homlokzatra.
A városi hatóság lelkesedésig menő buzgalommal karolja fel a város érdekeit; számot vet a jövővel és bölcs körültekintéssel egyengeti annak útjait.
135A csatornahálózat továbbépítésével kapcsolatban megkezdődtek a városi vízvezeték munkálatai, a kocsi- és szekérközlekedésre szánt utaknak kikövezése városszerte foganatban van, a Nagy-kar-utcza végén monumentális betonhíd köti össze a Perint két partját, a középső hegy alatt, a Kálvária és Jégpinczéhez vezető út között levő síkterületen új park létesül, a Perint-patak medre szabályozás alá kerül, – mind ezek oly alkotások, melyek a második ezerév küszöbén e fejlődő határszéli várost a legbiztatóbb reményekkel kecsegtetik.
Emelkedésének előmozdításához nagyban hozzájárúl derék társadalma, mely válogatott intézményeivel lebilincseli és otthonossá teszi az idegent.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT