Hajózás.

Teljes szövegű keresés

250Hajózás.
Mikor a Duna Gőzhajózási Társaság 1830-ban megalakúlt, I. Ferencz nevű gőzhajója 1831 április 22-én indult el Budapestről és Torontált érintve, egészen Moldváig haladt. Még ma is legnagyobbrészt a D. G. T. hajói bonyolítják le Torontál vizi forgalmát. A Zimony–Belgrád–Orsova–Galatz között közlekedő hajójárat a Tisza torkolatánál Rezsőházát és a Temes torkolatnál Pancsovát érinti s különösen ez utóbbi állomásnak nagy a forgalma. Pancsován a D. G. Társaságnak két állomása van, egyik a nyilt Dunán, másik a Temes torkolatában. Innen indúl a helyi hajó is, mely Pancsova–Belgrád–Zimony között közlekedik, a nyári hónapokban kétszer, máskor a hajózás szüneteléséig a lehetőséghez képest egyszer naponta. A Társaságnak a Tiszán Szeged–Titel között közlekedő vonalán Törökkanizsa, Törökbecse és Rezsőháza a torontáli állomások.
A magyar királyi Folyam és Tengerhajózási Társaságnak a Zimony–Belgrád–Orsova–Galatz közötti vonala érinti a vármegyét, a hol csak egy állomása van, még pedig Pancsován.
A vármegyének hajózható vize még a Bega, melynek csatornázását még a hódoltság megszünése után, a XVIII. század első évtizedeiben megkezdték. A csatorna ásását közmunkával végezték és a munkásokat a kerületeknek kellett kiállítaniok. 1728 február 10-én utasította a kormányzó a becskereki tiszttartót is, hogy a Bega folyó szabályozásához szükséges munkaerőt állítsa ki. 1729 április 4-én a munkálatok vezetésével Kaiser mérnökkari hadnagyot bízták meg. A szabályozási munkákat többször megújították sőt még ma is folytatják s legutóbb a begafői (Klekk) zsilipet építették meg. A Begán csak teherforgalom van és a hajózást leginkább a D. G. T. és a M. F. T. R. bonyolítja le. Az 1910. évben a szállítást 305 napon át 503 uszály teljesítette. A torontáli állomások és kikötők forgalma a következő: Ittebén feladott gabona vagy liszt 78.176 q, egyéb árú 10.971 q, leadott egyéb árú 81.714 q, tutajforgalom 2.191 darab fenyő; Torákon feladott gabona, liszt 54.464, egyéb árú 2.890, leadott egyéb árú 21.845 q; Begaszentgyörgyön feladott gabona, liszt 82.146, egyéb árú 15.310 q; Nagybecskereken feladott gabona, liszt 1,234.957, egyéb árú 95.077, leadott gabona, liszt 420.249, egyéb árú 838.990 q, tutajforgalom 6.282 darab fenyő; Écska-Perlaszon feladott gabona, liszt 219.215, egyéb árú 103, leadott egyéb árú 18.080 q, tutajforgalom 49 darab fenyő; összesen feladott gabona, liszt 1,668.958, egyéb árú 115.441, leadott gabona 420.249, egyéb áru 975.939 q, tutajforgalom 8.522 darab fenyő.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT