Denta.

Teljes szövegű keresés

Denta.
Denta. A Berzava mentén fekvő nagyközség. Házainak száma 613, lakosaié 3488, a kik vegyesen magyarok, német-, bolgár-, szerb- és románajkúak és nagyobbára róm. kath. és gör.-kel. vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Első ízben az 1332–37. évi pápai tizedjegyzékekben fordul elő, Dend alakban. 1370-ben az Omoriak birtoka, később a Remetei Himfiaké. 1597-ben Báthory Zsigmond fejedelem Barcsai Andrásnak adományozta s ekkor neve Dente alakban szerepel. A XVII. század második felében, 1686-ban, Sárosi János jelenti az erdélyi fejedelemnek, hogy a helységet a törökök pusztán hagyták. Sándor Pál utazási naplójában többek között azt írja, hogy 1687 máj. 16-án Dente nevű falucska mellé jött hálni. A falu akkor palánkkal volt bekerítve. Az 1717. évi jegyzékben a csákovai kerületben 100 házzal szerepel. 1720 után német gyarmatosok telepedtek le a helységben. 1724-ben plebániáját is helyreállították, és 1839-ben Dettára helyezték át. 1761-ben kincstári uradalmi altiszttartóság és postahivatal volt a községben. 1796 febr. 15-én hetivásárok tartására nyert szabadalmat, 1911-ben pedig országos vásártartási engedélyt nyert. 1838-ban 126 7/8 egész jobbágytelek volt a közégben. 1848-ig a kamara volt a földesura. Jelenleg itt a m. kir. államkincstáron kívül, gróf Karátsonyi Jenőnek, Braummüller Emilnek, Scheirich Györgynek, Büchl Róbertnek és Ferencznek, Jäger Sándornak, Ortmann Jánosnak, Mircsov Markonak és Lázárnak van itt nagyobb birtoka. A gör.-kel. szerb templom a török hódoltság idejéből maradt fenn. A román templom 1884-ben, a róm. kath. templom 1890-ben épült. A községben van Büchl Péter villamoserőre berendezett malma és jéggyára. A lakosok önkéntes tűzoltóegyesületet, földmíves-egyletet, temetkezési egyesületet és hitelszövetkezetet tartanak fenn. A községhez tartozik Topolya-puszta, mely 1801–1862-ig a Topolyai Arizy-családé volt. 1862–1889-ig a Timáryaké és 1889 óta gróf Karátsonyi Jenőé. Itt van a Karátsonyi-uradalom 317 holdas híres rizstelepe és 180 holdas halastava. A községhez tartoznak még: Béla-, Csaira-, Endre- (azelőtt Büchl-), Pista-, Ritumare-, Scheirich- (azelőtt Brunner-) és Zimenyek-tanyák.

Gátalja. – Az ősi Gorove-féle kuria.

Gertenyes. – A Hollósy-féle kuria. Most Salamon Samunéé.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT