Czukoripar.

Teljes szövegű keresés

Czukoripar.
E vármegyében a czukorgyártás már régóta jelentékeny iparág s azelőtt is jól berendezett, nagyobb munkaerővel rendelkező gyárakban dolgoztak. Jó czukorrépatermő területüknél fogva és alkalmas közlekedési eszközeik miatt éppen Pozsony és Sopron vármegyék voltak az elsők, a hol czukorgyárak keletkeztek s most is a gyáraknak csaknem a fele e két vármegyében van. Az első czukorgyárat Pálffy herczeg jószágkormányzója létesítette 1830-ban Nagyfödémesen. Ez a gyár, mely az ország második ily gyára volt, már a következő évben kezdte meg üzemét. Az első évi termelés mennyisége 3.500 b. mázsa répából, 142.5 mázsa czukor adott. A Csallóközben, Bősön is volt egy czukorgyár, mely annak idején a vármegye legnagyobb ipartelepe volt s évenként 8–10000 mázsa czukrot termelt, a gyártási időszakban pedig mintegy 170 munkást foglalkoztatott; az üzemhez szükséges motorikus erőt 18 lóerejű gőzgép szolgáltatta. Ezenkívül még Pozsonyban és Nagyszombatban működött egy-egy czukorgyár. Mindezek a gyárak az idők folyamán megszünvén, jelenleg három nagyobb czukorgyár van a vármegyében üzemben: úgymint a nagyszombati gyár (1867-ben alapítva), a mely kiváló berendezéssel bír és évi termése ez időszerint mintegy 170,000 mm. nyersczukor; a diószegi czukorgyár (1868-ban alapítva), mely jól berendezve a legnagyobb termelőképességgel bír, a mennyiben évi termése mintegy 195,000 mm., túlnyomó részben nyersczukor; de részben finomított czukrot is gyárt; s végül a magyarfalvi gyár (1870-ben alapítva) évi átlagos 120,000 mm. termeléssel.

Pozsony. – A Klinger-féle gyár.
Eredeti rajz
320Megemlítendő még a régi pozsonyi csokoládégyár, melynek a helyén ma is egy jól berendezett csokoládégyár működik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT