Zentát a vármegyébe kebelezik.

Teljes szövegű keresés

Zentát a vármegyébe kebelezik.
A török végleges kiűzése után, az 1741: XVIII. t.-cz. 3. §-a megszüntetvén az eddigi határőrvidéket, Zentát is a vármegyébe kebelezik, a mi miatt a szerb lakosság, mely addig szabad élethez szokott, lázadásokban tört ki. Mária Terézia a lázadás lecsillapítása czéljából a volt granicsár-tiszteket nemesekké tette. Nem használt. A lázongás nemhogy csillapodott volna, de nagyobb erővel tört ki. Számosan felkerekedtek, s kivándoroltak az orosz Besszarábiába, a hol új Zenta nevű községet alapítottak, mely ma is megvan.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT