Eredete és elpusztúlt szomszédai.

Teljes szövegű keresés

Eredete és elpusztúlt szomszédai.
A mai Zenta egykor virágzó, de a mohácsi vész után földig lerombolt kilencz régi magyar községnek gyűjtőnév alatt való feltámadása. Annak a területnek, mely a Tiszától nyugat felé tíz kilométer szélességben, harmincz kilométerre nyúlik be Bács-Bodrog vármegye szívébe, s mely ma „Zenta rendezett tanácsú város és határa” elnevezés alatt ismeretes, messzeterjedő, hepe-hupás síkságain négy évszázaddal ezelőtt lüktető élet uralkodott.
Azóta végigszenvedte e vidék a törökök dúlását, a nemzetiségi és felekezeti véres czivakodásokat, az oligarcha földesuraktól elnyomott jobbágyság lázadásait, forradalmak tüzét és a sors ostorának e rémítő csapásai alatt rombadőlt az egykor szabad királyi városi jogokkal felruházott Szintarév. Elpusztúlt a vidék s elomló hantok alá temetkezett a Szintarévet környező kilencz község: Kis-Batka, Nagy-Batka, Mágócs, Csésztó, Likasegyháza, Tornyos, Kevi, Kalocsa, Karjad. Nem maradt utánuk más, csak a név, melyet máig megőrzött az emlékezés és az a kő, melyet itt-amott felvet néha a mélyen járó ekevas…
De az eltemetett községek helyén ma nyüzsgő város, s ennek élénk szállásai, tanyái emelkednek. A mohácsi vészszel megszakadt fejlődés új erőre kapott.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT