Liliomos.

Teljes szövegű keresés

Liliomos.
Liliomos. A hódsági járásban, Hódságtól keletre fekszik. Előbbi neve Lality. Az 1700-ból való Olber-féle összeírás elpusztúlt helynek mondja. Az 1762. évi térkép a lalityi régi temető nyugati oldalán templomot tüntet fel. 1761-ben már újra telepített helynek kellett lennie, mert ez időtől régi pecsétje is van. Az 1763–4. évi vármegyei adólajstromban 550 frt adóval szerepel. Ág. ev. anyaegyháza és temploma 1790 óta áll fenn. A róm. kath. lakosok Hódsághoz tartoznak. A gör. keletieknek is van templomjuk, mely 1776-ban épűlt s 1838-ban megújították. Már 1826-ban nagyobbrészt gör. kel. illírek, meg ág. ev. tótok 106laktak itt. 1848 előtt földesura a kir. kincstár volt, most nagyobb birtoka van itt Rausch Edének. Az 1900. évi népszámláláskor Liliomoson 2523 lélek volt, 465 házban. Anyanyelv szerint 25 magyar, 45 német, 121 tót, 21 kisorosz, 1152 szerb. Vallás szerint 36 róm. kath., 18 gör. kath., 1152 gör. kel., 1273 ág. ev., 37 izr. Határa 6212 kat. hold. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Hódság. A lakosok olvasó-egyesületet tartanak fenn.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT