Kuczora.

Teljes szövegű keresés

Kuczora.
Kuczora. A kulai járásban, Kula és Újverbász alatt, Torzsától éjszakkeletre fekszik, előbb Kuczura volt a neve. Már a török defterek említik e falut a bácsi nahijében 1590-ben, 18 adózó házzal. A török korszak után, 1715-ben csak öt adófizető volt itt, de 1717-ben már 300 forint adót fizetett. 1763 május 15-én jelenti Redl királyi kincstári adminisztrátor, hogy Kiss Péter szabadost Keresztúrról megbízta azzal, hogy a felső magyar vármegyékből 150 görög kath. kisorosz családot gyűjtson és hozzon le Kuczorára, a falu gyarapítására. Könnyebb megélhetés végett Sztub pusztát is kapják. 1765-ben 41, 1767-ben 42 család telepedett itt le. Kuczora régi pecsétje 1771-ből való. A róm. kath. parókiát 1815-ben szervezték; a Mindenszentekről czímzett templom 1859-ben épült. Az ág. ev. anyaegyház 1811-ben alakúlt. Mostani templomuk 1861-ben épült. A katholikus templom 1792-ben épült, a református imaház pedig 1896-ban. Az 1900. évi népszámláláskor Kuczorán volt 4090 lélek 812 házban. Anyanyelv szerint: 528 magyar, 1131 német, 11 tót, 2387 kisorosz, 32 szerb. Vallás szerint: 531 róm. kath., 2400 gör. kath., 14 gör. kel., 1008 ág ev., 110 ref., 26 izr. Határa 9886 kat. hold. Ebből a községnek 782 holdja van. A lakosság három olvasó-egyletet és temetkezési egyletet tart fenn. Van posta- és távíróhivatala. Vasúti állomása Verbász.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT