HOLLÁN ERNŐ

Teljes szövegű keresés

HOLLÁN ERNŐ
Szombathely, 1824. jan. 13. H. József orvos és Holl Johanna fia. Polgári születésű, magyar, r. kat. Tanulmányait a szombathelyi gimnáziumban, ill. a bécsi hadmérnöki akadémián (1839-1844.) végzi, majd hadnagy, 1847- főhadnagy a hadmérnök karnál, a lembergi erődítési igazgatóságnál. Nőtlen. (1854- felesége békási Békássy Antónia, meghalt Pápa, 1906.)
1848. jún. 19. folyamodására (kelt Lemberg, jún.14.) századossá nevezik ki a Kassán alakuló 9. honvédzászlóaljhoz. Augusztustól zászlóaljával részt vesz a bánsági harcokban. Okt. 20 (16.)- vezérkari őrnagy a bánsági hadtestnél. Nov. 21- Pétervárad várerődítési igazgatója. E beosztásában 1849. febr. 12 (1.)- alezredes. Jelentős szerepet játszik abban, hogy Csuha Antal várparancsnok a szerbek elől a várba menekült, de amúgy dinasztiahű cs. kir. tisztek nyomása ellenére nem adja át az erődöt az ostromlóknak (március). Márc. 28- a péterváradi várvédelmi bizottmány alelnöke. Ápr. 28. kitüntetik a katonai érdemjel 3. osztályával. Végül ezredes előbbi beosztásában a vár feladásáig (szept. 7.).
Az 1850-es, '60-as években mérnökként tevékenykedik.1865-1875. Vas megye Felsőőri kerületének országgyűlési képviselőjévje. Szakértőként bevonják a kiegyezés előkészítésébe. 1867- a magyar közmunka- és közlekedésügyi-, 1870 - 1872. a hadügyminisztérium államtitkára. 1875- vezérőrnagy, 1881- altábornagy a magyar királyi honvédségnél, a székesfehérvári honvéd hadkerület parancsnoka. 1886. nyugalmazzák. 1882. kislődi előnévvel nemes, 1886- haláláig a főrendiház tagja. Tagja volt a Pest városi Honvédegyletnek. (1866.a Magyar Mérnök- és Építész Egylet elnökévé, 1851. a MTA levelező-, 1861. rendes tagjává választották.) † Budapest, 1900. máj. 28.
Szinnyei: Magyar írók IV. 1002-1004., Gatti, Friedrich I. 807., Egervári Ödön 57-58., Közlöny 1848/13., 83., 133., 1849/27., 93., KLÖM XIII. 521., 716., XIV. 195., 452-453. és XV. 426., 475., MOL: Hm. Ált. 1848. 1000., Hazánk s a Külföld 1866/47., Mikár Zsigmond I. 22. és II. 52., Szül. akv.: MOL A 4562., Orsz. gyűl. almanach 1887. 66., 1892. 146., 1901. 150., portré: Hadtört. Múz. Fotóa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT