zádorfalvi és lenkei LENKEY JÁNOS

Teljes szövegű keresés

zádorfalvi és lenkei LENKEY JÁNOS
Eger, 1807. szept. 7. L. Károly kisbirtokos, nemesi testőr, majd borkereskedő Bécsben, végül Arad megyei főszolgabíró és Keszlerffy Teréz fia. Magyar, r. kat. Tanulmányait egy katonai jellegű bécsi magán- nevelőintézetben és a korneuburgi utásziskolán (1822-1826.) végzi. Közben 1822- hadfi a 33. gyalogezred állományában. 1827- hadfi, ill. hadnagy, 1832- főhadnagy, 1841- alszázados, 1845- századkapitány a 6. Württemberg huszárezrednél Galíciában. Nőtlen (haláláig).
Százada a külföldön állomásozó magyar katonaság hazavezénylésének hírére 1848. máj. 28. Mariampolból megszökik. A visszahozásukra utánuk küldött Lenkey (akinek elöljáróival a lengyel nemzeti mozgalommal szemben kifejezett szimpátiája miatt szintén meggyűlt a baja), csatlakozik a hazatérő századhoz. Itthon hadbírósági vizsgálat indul ellenük. A közvélemény tiltakozására (Petőfi versben üdvözli Lenkeyt) a századot beosztják a szerb felkelők ellen küzdő délvidéki sereghez. Lenkey több összecsapásban kitünteti magát (köztük aug. 19. Szenttamásnál). Okt. 9 (1)- honvéd őrnagy a 14. Lehel huszárezredben, okt. 12 (1)- alezredes, okt. 16 (16)- ezredes, a Kecskemét központtal alakuló 13. Hunyadi huszárezred szervezője és parancsnoka. Dec. 9. átveszi a bácskai hadtest Óbecsén állomásozó dandárának vezetését. A hadtest tisztikarának verbászi gyűlésén, gr. Vécsey Károly vezetésével távozásra készteti az árulással kacérkodó gr. Esterházy Sándor tábornokot, és társait (1849. jan. 16.). Hadosztályparancsnok lesz, és a gr. Vécsey vezette hadtesttel a főhadszíntérre vonul. Márc. 15 (15). tábornokká (vezérőrnaggyá) és a komáromi várőrség csapatparancsnokává nevezik ki. Ápr. 10. bejut a körülzárt várba, és átveszi annak irányítását, ill. Guyon tábornok megérkezte után (ápr. 20.) a csapatparancsnokságot. Máj. 28 leköszön beosztásáról. Ezt követően az újonc csapatokból szerveződő tartalék hadtest lovasságának parancsnokává nevezik ki, de hamarosan megbetegszik és a szabadságharc végéig már nem teljesít szolgálatot.
A fegyverletétel után Aradon hadbíróság elé állítják, elhatalmasodó betegsége (megőrül) azonban meggátolja elítélését. Az aradi várbörtönben halt meg 1850. febr. 7.
Szinnyei: Komárom 448-449. (ld. 506.), Rédvay István 30-42., Katona Tamás I-II., OSzK. Kézirattár: Dudás-gyűjt. Quart. Hung. 2523. Lenkey Károly levele, HL: Personalia, a Lenkey-család iratai., Uo.: 1848-1849. 11/191., Uo.: Aradi hadb. 113/24 2/179., KLÖM. XIII- XIV. (ld. XIV. 964.), XV. (ld. 931.), KAW: Gb. 6. HR. 1841-1848. 2/189., MOL: Hm Ált. 1849., 18924., Vas. Újs. 1868/24., Hazánk s a Külföld 1868/45., portré: Gracza György I. 315., Hadtört. Múz. Metszetgyűjt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT