POELTENBERG Ritter von Poelt, ERNST (PÖLTENBERG ERNŐ)

Teljes szövegű keresés

POELTENBERG Ritter von Poelt, ERNST (PÖLTENBERG ERNŐ)
Bécs, 1808. febr. 20. P., Leopold bécsi ügyvéd, vagyonos galíciai földbirtokos (1827- lovag) és Kratochwill, Anna fia. Osztrák, r. kat. Jogot végez. 1829- hadfi, 1831- hadnagy a 6. vértes-, 1833- főhadnagy, 1839- alszázados, 1843- századkapitány a 4. Sándor huszárezredben. 1841- felesége Paulina Kakowska (lengyel), három gyermek apja.
Ezredével 1848.augusztusában Ausztriából Magyarországra vezénylik (egyidejűleg benyújtott kérelmét, mi szerint helyezzék át valamelyik itáliai hadszíntéren küzdő ezredhez, az osztrák hadügyminisztérium elutasítja). Ezredével felesketik az 1849. áprilisi magyar alkotmány védelére. Ennek alapján szeptember- októberben részt vesz a Jellačić elleni hadműveletekben, köztük a pákozdi csatában. Jelačić kiűzése után a parndorfi táborban az osztrák határ átlépése ellen nyilatkozik, mire elbocsátják (okt. 15.). Kérésére néhány nappal később viszaveszik honvédsereghez csatlakozott ezredéhez. Okt. 27 (16.)- őrnagy és osztályparancsnok ezredénél a fel-dunai seregben. Közreműködik a schwechati csatában (okt. 30.). December közepén kitünteti magát a támadó császári fősereggel vívott határmenti összecsapásokban (Kazimir, dec.16.). Dec.18. (1.) alezredessé léptetik elő, dec.31- a fel-dunai sereg (hadtest) addig Ferdinand Karger ezredes vezette dandárának parancsnoka. Részt vesz hadtest felső- magyarországi visszavonulása során vívott harcaiban. 1849. febr. 19- a hadtest egyik hadosztályparancsnoka. E minőségében harcol a kápolnai csatában (febr. 26-27.), majd az ápr. 2-i hatvani ütközetben. Az utóbbit követően kitüntetik a Magyar Katonai Érdemjel 3. osztályával (ápr. 18.). A nagysallói csata végén, huszáraival az ellenség oldalában megjelenve, szerepet játszik a diadal kivívásában (ápr. 19.). Másnap Kéméndnél megveri a császári fősereg Wyss-dandárát. Ápr. 25- a VII. hadtest parancsnoka (Gáspár András utóda). Máj. 6 (jan. 1.)- ezredes (hivatalosan ekkor hagyták jóvá Görgei tábornok már febr.1.-jén kelt előléptetését). Komárom felmentését követően, Buda ostroma, illetve a júniusi Vág menti hadjárat idején csapataival Győrben és környékén állomásozik, melynek során több kisebb sikeres összecsapást vív a császáriakkal. Jún. 7 . (2.) tábornokká (vezérőrnaggyá) nevezik ki. Haynau seregének többszörös túlerejű támadása jún. 28. Győr feladására kényszeríti. Részese a Komáromnál vívott júl. 2.-i és 11.-i csatának. A Feldunai sereg ezt követő visszavonulása során Vácnál (júl. 17.), illetve a Hernád menti összecsapásokban (Harsány, júl. 23. és Görömböly, júl. 24.) ismételten kitünteti magát.
A Feldunai sereg világosi fegyverletételét követően a császáriak hadbíróság elé állítják, mely kötél általi halálra ítéli (Arad, 1849. szept. 26., ill. okt. 5.) és okt. 6. kivégezték.
Wurzbach lex. XIII. 15-16., Katona Tamás I-II., Hermann Róbert: Mindig az elsők között Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka, Bp., é.n. (1997.), KAW: Gb. 4. HR. 1841-1848. 4/123., Uo.: Trauungsbuch 4. HR. 1841., KLÖM. XIII-XIV. (ld. XIV. 983.), XV. (ld. 939.), HL: Aradi hadb. 113/24 2/179., Közlöny 1848/194., 1849/86., 88., Szül. akvi. adatok Merényi Metzger Gábor, portré: Gracza György I. 425., Vas. Újs. 1890/40., Rózsa-Spira 415.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT