KNEZICH KÁROLY (KNEZIĆ, KAROL)

Teljes szövegű keresés

KNEZICH KÁROLY (KNEZIĆ, KAROL)
Veliki Grđjevac, Varasd-szentgyörgyi határőrezred, Horvátország, 1808. szept. 6. K., Philip cs. kir határőr tiszt és Benkó, Barbara fia. Vagyontalan polgári születésű, horvát, r. kat. 1824- hadfi a 6. határőrezredben (1824-1827. elvégzi a grazi katonaiskolát), 1829- zászlós, 1830- főhadnagy, 1842- alszázados, 1844- századkapitány (főszázados) a 34. Vilmos porosz herceg gyalogezred 3. zászlóaljánál Egerben. 1844- felesége Kapitány Katalin, két gyermek apja.
1848. májusában alakulatával a magyar kormány fennhatósága alá kerül. Egerből előbb a felső-magyarországi bányavárásokban kitört zavargások lecsendesítésére, június végén a Délvidékre vezénylik alakulatával. Részt vesz a bácskai harcokban. Okt. 30 (16.)- honvéd őrnagy, szabadságharchoz csatlakozott zászlóaljának parancsnoka, továbbra is a verbászi táborban. Dec. 18 (1.)- alezredes és dandárnok. 1849. január második felében a gr. Vécsey tábornok vezette bácskai hadtest zömével a főhadszíntérre vezénylik. A szolnoki tiszai átkelő védelmére, Törökszentmiklós körzetében foglalnak állást. Kitünteti magát a szolnoki ütközetben (márc.5.), márc. 13 (1.). ezredessé léptetik elő és megkapja a Magyar Katonai Érdemjel 3. osztályát (márc. 23.). A hónap végétől a gr. Vécsey és Damjanich tábornok csapataiból alakult III. hadtest egyik hadosztályának parancsnoka. E minőségében végig küzdi az áprilisi hadjáratot. Az ápr. 26-i komáromi csatában kifejtett tevékenységéért (hadosztályával szétverte az ostromhad egy részét) kitüntetik a katonai érdemjel 2. fokozatával. Ápr. 30- a III. hadtest parancsnoka, máj. 6 (1)- tábornok (vezér- őrnagy). Közreműködik Buda ostromában (máj. 4-12.). A Vág-menti hadjárat során elmulasztja Asbóth ezredes II. hadtestének támogatását (jún. 16.), majd ismét késve jelenik meg a csatatéren (jún. 20.), ezért Görgei felmenti beosztásából. Július közepétől a „Tiszai megfigyelő hadtest” (egy 2500 főnyi különítmény) parancsnoka Tokajban, feladata az oroszok átkelésének megakadályozása. A hónap végén csatlakozik az itt átvonuló Feldunai hadsereghez, mellyel Világosnál teszi le a fegyvert.
Aradon kötél általi halálra ítélik (1849. szept. 26., ill. okt. 5.), és okt. 6. kivégzik.
Gelich Rikhárd III. 496., id. Görgey István II. 243., Breit József II. 108., Katona Tamás I-II., KLÖM. XV. (ld. 925.), Hajagos József: Knezic Károly in Vértanúk könyve 70-76., KAW: Trauungsbuch 34. LIR. 1844., HL: 1848-1849. 38/78., Uo.: Aradi hadb. 113/24 2/179., Közlöny 1848/194., 1849/52., 61., Kalapis Zoltán II. 149-150., portré: Gracza György I. 349., Rózsa - Spira 412., Hadtört Múz. Fotóa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT