kisfaludi PIGETTY GUSZTÁV (később PIKÉTY ÁGOSTON)

Teljes szövegű keresés

kisfaludi PIGETTY GUSZTÁV (később PIKÉTY ÁGOSTON)
Kisfalud (Angyalkút), Temes m., 1805. Apja P. István (francia eredetű) cs. kir. dzsidás százados, Temes megye táblabírája, magyar nemes, kisfaludi birtokos, anyja Bartosságh Borbála, r. kat. Gimnáziumot végez. 1822- hadfi, 1824- hadnagy, 1829- főhadnagy, 1836- alszázados, 1839- századkapitány a 2. Hannover huszárezredben. Nőtlen. (Felesége 1869- mosóczi Institorisz Ilona, meghalt Apatelek, 1886.)
A Temesi Bánságban állomásozó ezredével 1848. májusában a magyar hadügyminisztérium alá rendelik, júniustól részt vesz a szerb felkelők elleni harcokban. Okt. 24 (nov. 1)- őrnagy és osztályparancsnok honvédsereghez csatlakozott alakulatánál, a bánsági hadtestben. 1849. jan. 17 (1)- alezredes, febr. 12 (1)- ezredes, ezredének parancsnoka Damjanich bánsági, majd a főhadszíntéren küzdő III. hadtesténél. Közreműködik a szolnoki csatában és az áprilisi hadjárat ütközeteiben. Ápr. 30. kitüntetik a Magyar Katonai Érdemjel 3. osztályával és a III. hadtest lovas hadosztályának parancsnoka lesz. A Vág-menti hadjáratot követően – melyben kitüntette magát a peredi ütközetben (jún. 21.) – tábornokká (vezérőrnaggyá) és a Feldunai hadsereg lovasságának főparancsnokává nevezik ki (jún. 26./júl.1.). Részese a júl. 2.-i komáromi csata nagy lovassági összecsapásának (ezt magyar részről Görgei tábornok irányította), valamint a júl. 11-i komáromi csatának, melyben a lovassággal nem tudja áttörni Haynau seregének arcvonalát. Az utóbbit követően betegszabadságra távozik (ő értesíti a kormányt, hogy a Feldunai hadsereg Komáromból megkezdte az elvonulást a kijelölt szegedi összpontosítás felé). A világosi kapitulációt követően Nagyváradon jelentkezik az orosz csapatoknál - útlevéllel szabadon bocsátják.
Betegsége következtében csak 1850. májusában jelenik meg a császári hadbíróság előtt, mely Pesten 10 év várfogságra ítéli (1850. szept. 18.). Aradon raboskodik, 1854. ápr. 24. kegyelmet kap. Később földbérlő Orczyfalván. 1867. a Temes megyei Honvédegylet elnökévé választják. † Solymosbucsa, Arad m., 1876. nov. 17.
Gelich Rikhárd III. 680., Borovszky: Temes vm. 23., Vas. Újs. 1876/48 és 1890/44., KAW: Gb. 2. HR. 1841-1848. 1/88., HL: 1848- 1849. 37/170., Uo.: Pesti hadb. 1850-2/216., Uo.: Gen. kommando zu Ofen 19., Közlöny 1849/4., 27., Mikár Zsigmond I. 91., Szül. akvi adatok: Mormon gyűjt. 858413. sz. film, Gyászjel. OSzK., portré: Gracza György II. 177., Vas. Újs. 1890/44., Gyászjel. OSzK, Pocskay Tamás ügyvéd (Bp.) szíves adatai (Radix fórum)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT