GUYON esquire d’Beaufre et Gey, RICHARD

Teljes szövegű keresés

GUYON esquire d’Beaufre et Gey, RICHARD
Bath, Somerset grófság, Anglia, 1813. márc. 31. G., John hajóskapitány és de Beaufre, Elisabeth fia. Angol (francia eredetű), evang. Kilépett cs. kir. főhadnagy (1834-1840. a 2. huszárezredben szolgált), felesége révén Esztergom megyei földbirtokos. Felesége 1838- br. Splény Mária (meghalt 1869.), családos.
1848. szept. 15 (12)- őrnagy, a 2. Pest megyei önkéntes nemzetőrzászlóalj parancsnoka. Ivánka őrnagy váci táborával csatlakozik a Jellačić elleni sereghez, részt vesz a pákozdi csatában. Okt. 30. kitünteti magát a schwechati csatában (rohammal beveszi Mannswörtöt), Kossuth másnap honvéd ezredessé lépteti elő, és a Fel-dunai sereg egyik dandárának parancsnoka lesz. A császári fősereg december közepén bekövetkező általános támadásakor Görgei a Nádosi-szorosból visszavonult Ordódy-dandár segítségére küldi. Ordódy azonban Lipóvárra hátrál, a hősiesen küzdő Guyon pedig Nagyszombatnál vereséget szenved Simunich tábornok túlerejű csapataitól (dec. 16.). Később a sereg Duna- balparti erőivel csatlakozik Görgei visszavonuló seregzöméhez. A sereg (immár hadtest) Vácon történő átszervezésekor a tartalék hadosztály parancsnoka lesz (1849. jan. 5.). Részese Görgei felső-magyarországi hadjáratának. Febr. 3.-ára virradóra Iglón éjszakázó csapatain rajtaüt egy ellenséges különítmény, azonban elhárítja a támadást. (A császáriaktól itt zsákmányolt rakétavetők alapján kezdődik meg e fegyverfajta gyártása Nagyváradon a honvédsereg számára.) Két nappal később, a branyiszkói hágó bevételével lehetővé teszi a hadtest csatlakozását a Tisza vonala mögött álló magyar főserehez. Márc. 8. megkapja a Magyar Katonai Érdemjeldemjel 2. osztályát. Márc. 7. Komárom vár parancsnokává, egyben tábornokká (vezér- őrnaggyá) nevezik ki (márc. 18.). A körülzárt várba csak ápr. 20. tud bejutni. Máj. 28. Görgei hadügyminiszter (aki személyes bátorságát elismerte, vezéri képességeiben azonban nem bízott) felmenti beosztásából. Jún. 7- a szerveződő tartalék hadtest, júl. 3- a bácskai (IV.) hadtest parancsnoka. Júl. 14. Hegyesnél fényes győzelmet arat Jellačić csapatai felett. Ennek eredményeként a Bácska ismét felszabadul, a Titeli fennsíkra visszavonult ellenséget azonban nem tudja „kiostromolni” állásából (Mosorin, júl. 23.). Július végén csapataival csatlakozik a Szeged környékén összpontosított fősereghez. A sereg balszárnyát képező hadtestével aug. 3. Ókanizsánál meghiusítja a Ramberg tábornok vezette császári csapatok átkelését a Tiszán. Két nappal később ez már nem sikerül, s a magyar fősereg, hogy elkerülje az átkarolást, visszavonul. Guyon részt vesz a temesvári ütközetben, és a vereség után, Bem oldalán - aki őt a sereg vezérkari főnökévé nevezte ki - megpróbálja rendezni a felbomlóban levő csapatokat. Ennek eredménytelensége láttán, a lengyel tábornokkal emigrációba megy (aug. 17.).
Vidinben Kossuth altábornaggyá lépteti elő (1849. okt. 28.). Távollétében a császári hadbíróság Pesten halálra ítéli. Áttér a muzulmán vallásra és Kursid pasa néven tábornok lesz a török hadseregben. Kitünteti magát a krimi háborúban. † Hárem Iszkeleszi, Töröko. 1856. okt. 12.
Wurzbach lex. VI. 50., Magyar Nemzetiségi Zsebkönyv 1. r. 1. köt. 426., Szinnyei: Komárom 449-450. (ld. 500.), Márkus László: Guyon Richard, Bp., 1955., Vas. Újs. 1867/31., KLÖM. XIII-XIV. (ld. XIV. 937.), XV. (ld. 912.), KAW: Gb. 2. HR. 1820-1840. 1/78., Uo.: Trauungsbuch 2. HR. 1838., MOL: Hm. Ált. 1848. 9538. és 1849. 19021., 18135., HL: Aradi hadb. 1851-9/15., portré: Hadtört. Múz. Metszetgyűjt., Gracza György I. 331., Rózsa - Spira 327.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT